Loại đề tài
Ấn phẩm
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
Quay lại
Mã đề tài | 0
Tên đề tài | Danh mục đề tài khoa học cấp Bộ năm 2018
Chủ nhiệm tóm tắt | 0
Nội dung tóm tắt |

Trong năm 2018, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 05 đề tài cấp Bộ. Cụ thể như sau:

 

1. Cơ sở khoa học xây dựng Bộ Chuẩn mực thanh tra do TS. Lê Tiến Hào, Nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

 

2. Chất lượng cuộc thanh tra – thực trạng và giải pháp do ThS. Đặng Khánh Toàn, Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

 

3. Hoàn thiện pháp luật tiếp công dân ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay do TS. Nguyễn Văn Kim, Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

 

4. Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo do TS. Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

 

5. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành thanh tra theo yêu cầu của Chiến lược Phát triển ngành Thanh tra  do TS. Trịnh Văn Toàn, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra làm chủ nhiệm.

Phân loại | Đề tài cấp Bộ
Đơn vị quản lý | Thư viện
Lĩnh vực | Thanh tra
Xếp loại | Xuất sắc
Năm nghiên cứu | 2018
Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: