Loại đề tài
Ấn phẩm
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
Quay lại
Mã đề tài | 0
Tên đề tài | Danh mục đề tài khoa học cấp Bộ năm 2020
Chủ nhiệm tóm tắt | 0
Nội dung tóm tắt |

Trong năm 2020, Thanh tra Chính phủ tổ chức triển khai nghiên cứu 10 đề tài cấp Bộ. Cụ thể như sau:

 

 1. Kết luận thanh tra - những vấn đề lý luận và thực tiễn do TS. Nguyễn Tuấn Khanh – Phó Viện trưởng Viện CL&KHTT, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

 

2. Nâng cao vai trò của cấp ủy Đảng trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do Cao Văn Thống - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm chủ nhiệm.

 

3. Phòng, chống tham nhũng vặt ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay do GS.TS Nguyễn Đăng Dung – Khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội làm chủ nhiệm.

 

4. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do ThS. Lê Đức Trung – Trưởng phòng, Viện CL&KHTT, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

 

5. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra - thực trạng và giải pháp do ThS. Lê Thị Thúy, Trưởng phòng, Viện CL&KHTT, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm..

 

6. Hoàn thiện pháp luật về quản lý vốn đầu tư công qua công tác thanh tra, kiểm toán nhà nước do TS. Tăng Thị Thiệm, Phó Trưởng phòng, Vụ Kế hoạch – Tổng hợp, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm..

 

7. Xử lý người có hành vi tham nhũng do TS. Nguyễn Văn Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

 

8. Xử lý hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ do TS. Nguyễn Quốc Văn, Viện trưởng Viện CL&KHTT, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

 

9. Kiểm soát nội bộ doanh nghiệp nhà nước nhằm phòng, chống tham nhũng do TS. Phạm Thị Huệ, Trưởng phòng, Viện CL&KHTT, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

 

10. Chiến lược phòng, chống tham nhũng của Việt Nam – lý luận và thực tiễn do ThS. Phạm Thị Thu Hiền, Phó Viện trưởng Viện CL&KHTT, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm.

Phân loại | Đề tài cấp Bộ
Đơn vị quản lý | Thư viện
Lĩnh vực | Thanh tra
Xếp loại | Xuất sắc
Năm nghiên cứu | 2020
Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: