Phê duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp bộ: “Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn”

Ngày 11/9/2019, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức phê duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp bộ: “Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập của...

Hội thảo đề tài khoa học cấp bộ: “Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo”

Ngày 30/8/2019, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra tổ chức hội thảo đề tài khoa học cấp bộ với chủ đề: "Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố...

Hội thảo tự đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ: Hoàn thiện pháp luật tiếp công dân ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Ngày 23/8/2019, tại Thanh tra Chính phủ (TTCP), Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra (Viện CL&KHTT) tổ chức họp Hội đồng tự đánh giá đề tài khoa học cấp bộ: “Hoàn thiện pháp luật tiếp công dân ở...

Hội thảo “Những vấn đề pháp lý đặt ra trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay”

Ngày 22/8/2019, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức Hội thảo: “Những vấn đề pháp lý đặt ra trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện...

Hội thảo đề tài cấp bộ: Chất lượng cuộc thanh tra -  Thực trạng và giải pháp

Ngày 7/8/2019, Ban chủ nhiệm đề tài khoa học cấp bộ: “Chất lượng cuộc thanh tra - Thực trạng và giải pháp” tổ chức hội thảo khoa học với mục đích thảo luận, góp ý về một số kết quả nghiên cứu của đề...

Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 30/7/2019, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra (CL&KHTT) đã tiến hành tổng kết công tác 6 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019....

Hội thảo triển khai xây dựng Đề án: Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước....

Ngày 26/7/2019, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội thảo lấy ý kiến triển khai đề án của Chính phủ: “Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát của cơ quan quản lý nhà...

Tọa đàm công bố hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ số cải cách hành chính

Ngày 24/7/2019, Thanh tra Chính phủ tổ chức tọa đàm công bố, hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ số cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ và rà soát các tiêu chí bị trừ điểm. Phó Tổng Thanh tra Chính...

Hội nghị trực tuyến công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Thanh tra

Ngày 18/7/2017 tại Thanh tra Chính phủ, ngành Thanh tra tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy...

Hội thảo: “Tổ chức triển khai các nghiên cứu và quy định pháp luật mới từ thực tiễn công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng”

Ngày 17/7/2019, tại tỉnh Lào Cai, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức hội thảo: “Tổ chức triển khai các nghiên cứu và quy định pháp luật mới từ thực tiễn công tác thanh tra, giải quyết...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: