Loại văn bản
Tên văn bản | Thông tư 05/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-BKHCN ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ 
Ký hiệu | 05/2018/TT-BKHCN 
Loại văn bản | Thông tư 
Nơi ban hành | Bộ Khoa học và Công nghệ 
Ngày ban hành | 15 / 05 / 2018 
Ngày hiệu lực | 01 / 07 / 2018 
Người ký | Trần Văn Tùng 
File đính kèm |
thong-tu-05-2018-tt-bkhcn-sua-doi-thong-tu-24-2015-tt-bkhcn-ve-thanh-tra-nganh-khcn.pdf
Trích yếu |
 
Mô tả chi tiết |
 
Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: