Loại văn bản
Tên văn bản | Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định phối hợp trong việc báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp 
Ký hiệu | 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT 
Loại văn bản | Thông tư 
Nơi ban hành | Bộ Công an; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Quốc phòng; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Toà án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao 
Ngày ban hành | 05 / 04 / 2018 
Ngày hiệu lực | 20 / 05 / 2018 
Người ký | Vũ Thị Mai; Hà Công Tuấn; Nguyễn Thị Thuỷ Khiêm; Lê Quý Vương; Phan Chí Hiếu; Lê Chiêm; Nguyễn Trí Tuệ 
File đính kèm |
thong-tu-lien-tich-01-2018-ttlt-vkstc-tatc-bca-bqp-btp-btc-bnnptnt-phoi-hop-giai-quyet-khieu-nai.doc
Trích yếu |
 
Mô tả chi tiết |
 
Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: