Loại văn bản
Tên văn bản | Quyết định 546/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 
Ký hiệu | 546/QĐ-BTP 
Loại văn bản | Quyết định 
Nơi ban hành | Bộ Tư pháp 
Ngày ban hành | 07 / 03 / 2019 
Ngày hiệu lực | 07 / 03 / 2019 
Người ký | Lê Thành Long 
File đính kèm |
quyet-dinh-546-qd-btp-2019-ke-hoach-thuc-hien-cong-tac-phong-chong-tham-nhung.doc
Trích yếu |
 
Mô tả chi tiết |
 
Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: