Loại văn bản
Tên văn bản | Quyết định 20/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
Ký hiệu | 20/2019/QĐ-TTg 
Loại văn bản | Quyết định 
Nơi ban hành | Thủ tướng Chính phủ 
Ngày ban hành | 12 / 06 / 2019 
Ngày hiệu lực | 12 / 06 / 2019 
Người ký | Nguyễn Xuân Phúc 
File đính kèm |
quyet-dinh-20-2019-qd-ttg-chuc-nang-nhiem-vu-cua-thanh-tra-ngan-hang.pdf
Trích yếu |
 
Mô tả chi tiết |
 
Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: