Loại văn bản
Tên văn bản | Nghị định 22/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân 
Ký hiệu | 22/2019/NĐ-CP 
Loại văn bản | Hiến Pháp 
Nơi ban hành | Chính Phủ 
Ngày ban hành | 25 / 02 / 2019 
Ngày hiệu lực | 15 / 04 / 2019 
Người ký | Nguyễn Xuân Phúc 
File đính kèm |
nghi-dinh-22-2019-nd-cp-ve-to-cao-giai-quyet-to-cao-trong-cong-an-nhan-dan.doc
Trích yếu |
 
Mô tả chi tiết |
 
Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: