Loại văn bản
Tên văn bản | Quyết định 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021" 
Ký hiệu | 861/QĐ-TTg 
Loại văn bản | Quyết định 
Nơi ban hành | Thủ tướng Chính phủ 
Ngày ban hành | 11 / 07 / 2019 
Ngày hiệu lực | 11 / 07 / 2019 
Người ký | Nguyễn Xuân Phúc 
File đính kèm |
quyet-dinh-861-qd-ttg-2019-de-an-tuyen-truyen-phap-luat-phong-chong-tham-nhung.doc
Trích yếu |
 
Mô tả chi tiết |
 
Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: