Loại văn bản
Tên văn bản | Quyết định 378/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 
Ký hiệu | 378/QĐ-BHXH 
Loại văn bản | Quyết định 
Nơi ban hành | Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 
Ngày ban hành | 11 / 03 / 2020 
Ngày hiệu lực | 11 / 03 / 2020 
Người ký | Nguyễn Thị Minh 
File đính kèm |
quyet-dinh-378-qd-bhxh-2020-quy-trinh-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao (1).doc
Trích yếu |
 
Mô tả chi tiết |
 
Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: