Loại văn bản
Tên văn bản | Quyêt định 3682/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"Quyêt định 3682/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" 
Ký hiệu | 3682/QĐ-BKHCN 
Loại văn bản | Quyết định 
Nơi ban hành | Bộ Khoa học và Công nghệ 
Ngày ban hành | 09 / 12 / 2019 
Ngày hiệu lực | 09 / 12 / 2019 
Người ký | Phạm Công Tạc 
File đính kèm |
quyet-dinh-3682-qd-bkhcn-2019-thuc-hien-tuyen-truyen-phap-luat-ve-phong-chong-tham-nhung.doc
Trích yếu |
 
Mô tả chi tiết |
 
Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: