Loại văn bản
Tên văn bản | Thông tư 01/2020/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tòa án nhân dân 
Ký hiệu | 01/2020/TT-TANDTC 
Loại văn bản | Thông tư 
Nơi ban hành | Tòa Án Nhân Dân Tối Cao 
Ngày ban hành | 18 / 06 / 2020 
Ngày hiệu lực | 10 / 08 / 2020 
Người ký |  
File đính kèm |
thong-tu-01-2020-tt-tandtc-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-trong-toa-an.doc
Trích yếu |
 
Mô tả chi tiết |
 
Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: