Loại văn bản
Tên văn bản | Quyết định 1363/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Kiểm toán Nhà nước 
Ký hiệu | 1363/QĐ-KTNN 
Loại văn bản | Quyết định 
Nơi ban hành | Kiểm toán Nhà nước 
Ngày ban hành | 02 / 10 / 2020 
Ngày hiệu lực | 02 / 10 / 2020 
Người ký | Hồ Đức Phớc 
File đính kèm |
quyet-dinh-1363-qd-ktnn-chuc-nang-nhiem-vu-cua-thanh-tra-kiem-toan-nha-nuoc.doc
Trích yếu |
 
Mô tả chi tiết |
 
Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: