Loại văn bản
Tên văn bản | Quyết định 2151/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc tế về chống tham nhũng 
Ký hiệu | 2151/QĐ-TTg 
Loại văn bản | Quyết định 
Nơi ban hành | Thủ tướng Chính phủ 
Ngày ban hành | 18 / 12 / 2020 
Ngày hiệu lực | 18 / 12 / 2020 
Người ký | Nguyễn Xuân Phúc 
File đính kèm |
Trích yếu |
 
Mô tả chi tiết |
 
Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: