Tài liệu bồi dưỡng về phòng chống tham nhũng, dành cho giáo viên các trường hành chính

Mặc dù công cuộc chống tham nhũng đã có được những tiến bộ nhất định nhưng tệ nạn này vẫn là một nguy cơ mang tính toàn cầu, đe dọa sự phát triển của xã hội

Tài liệu bồi dưỡng về phòng chống tham nhũng, dành cho GV các trường THPT

Công tác phòng, chống tham nhũng trở thành một yêu cầu bức xúc của toàn xã hội, đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự và...

Tài liệu bồi dưỡng về phòng chống tham nhũng, dành cho GV các trường ĐH, CĐ, TC

Hiện nay, trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, tệ nạn tham nhũng đang ngày càng tăng lên và hết sức phức tạp, khó lường cả về hình thức, tính chất và quy mô.

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: