TÀI LIỆU TRONG THƯ VIỆN
/ 48 trang
Hien thi 1 - 20 tr?n tong so 25   Hiển thị    kết quả / trang
STT Tên tài liệu Phân loại S.L Trạng thái Năm XB Tài liệu Thao tác
1 2 Xem xét, giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật Sách đã xuất bản Trong thư viện
2 00 Pháp luật về tố cáo - Thẩm quyền, trình tự giải quyết Sách đã xuất bản Trong thư viện
3 1 Liêm chính trong hoạt động công vụ ở Việt Nam hiện nay Sách đã xuất bản Trong thư viện
4 01 Pháp luật về tố cáo - Thẩm quyền, trình tự giải quyết Thư Viện - Sách Trong thư viện
5 - Cẩm nang thực hiện hoạt động giám sát – Dành cho Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn Sách đã xuất bản Trong thư viện
6 VV/1179, VV/1180, VV/1181, VV/1182, VV/1183, VV/1184, VV/1185, VV/1186, VV/1187, VV/1188, VV/1189 Một số vấn đề về tham nhũng và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam Phòng, Chống tham nhũng 10 Trong thư viện 2012
7 VV/884 Bút ký luật sư. Tập 1 Sách pháp luật 1 Trong thư viện
8 VV/1278 Kỷ yếu cuộc họp lần thứ 17 ban điều hành sáng kiến ADB/OECD về chống tham nhũng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương Phòng, Chống tham nhũng 1 Trong thư viện 2012
9 ĐT/190, ĐT/191 Vai trò của Hội Người cao tuổi và Hội Cực chiến binh tham gia phòng, chống tham Phòng, chống tham nhũng 2 Trong thư viện
10 ĐT/179, ĐT/180, ĐT/194, ĐT/195 Nâng cao hiệu lực, hiệu quả Thanh tra, trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước Khiếu nại, tố cáo 2 Trong thư viện
13 VV/1142, VV/1143 Cẩm nang về kỹ năng giải quyết tố cáo trong Đảng Khiếu nại - tố cáo 2 Trong thư viện
14 VV/1144, VV/1145 Những vấn đề về Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp Sách pháp luật 2 Trong thư viện
15 VV/1146, VV/1147 Đổi mới, hoàn thiện bộ máy nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân ở VN hiện nay Sách chính trị-xã hội, HCM 2 Trong thư viện
16 VV/1148 Về quyền lực trong quản lý nhà nước hiện nay Sách chính trị-xã hội, HCM 1 Trong thư viện
17 VV/1149, VV/1150 Hỏi – đáp về hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Thanh tra 2 Trong thư viện
18 VV/1151, VV/1152 Cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội trong điều kiện đổi mới ở Việt Nam Sách chính trị-xã hội, HCM 2 Trong thư viện
19 VV/1153 Tiếng cười trào phúng Hồ Chí Minh Sách chính trị-xã hội, HCM 1 Trong thư viện
20 VV/1154, VV/1155 Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011 - 2020 Sách chính trị-xã hội, HCM 2 Trong thư viện
11 ĐT/330, ĐT/330B; ĐT/331, ĐT/332, ĐT/332B, ĐT/333, ĐT/333B, ĐT/334B, ĐT/335, ĐT/335B Vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũng (Đề tài khoa học cấp Bộ) Phòng, chống tham nhũng 11 Trong thư viện
12 ĐT/340, ĐT/340B, ĐT/341, ĐT/341B, ĐT/342, ĐT/342B, ĐT/343, ĐT/343B Báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra-những vấn đề lý luận và thực tiễn (Đề tài khoa học cấp Bộ) Thanh tra 8 Trong thư viện
Thiết kế và phát triển bởi Trí Nam