Tọa đàm khoa học: Đổi mới công tác quản lý khoa học của Thanh tra Chính phủ

Ngày 13/12/2019, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (CL&KHTT) tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề: “Đổi mới công tác quản lý khoa học của Thanh tra Chính phủ”. Buổi tọa đàm có sự tham dự...

Thông báo Đăng ký tuyển chọn đề tài khoa học năm 2020 của Thanh tra Chính

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Thông báo Danh mục đề tài khoa học năm 2020 của Thanh tra Chính phủ

Hội thảo hoàn thiện đề tài “Thanh tra chuyên ngành và kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước - Quy định pháp luật và thực tiễn thi hành”

Với mục tiêu chính là đề xuất các giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện thanh tra chuyên ngành và kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước, vấn đề “Thanh tra chuyên...

Hội thảo đề tài khoa học cấp cơ sở sở: “Đánh giá tác động chính sách trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Thanh tra Chính phủ chủ trì”

Ngày 10/12/2019, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức hội thảo đề tài khoa học cấp cơ sở: “Đánh giá tác động chính sách trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Thanh tra Chính phủ chủ...

Hội thảo hoàn thiện nội dung nghiên cứu đề tài “Tố cáo tiếp, giải quyết tố cáo tiếp - Thực trạng và giải pháp”

Tố cáo là một trong những quyền cơ bản của con người được ghi nhận tại Hiến pháp năm 2013, là một trong những công cụ quan trọng để công dân đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực, là kênh tiếp...

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra

Ngày 09/12/2019, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tra tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh dự và phát biểu...

Khai mạc Hội nghị Sáng kiến Chống tham nhũng khu vực Châu á Thái Bình Dương lần thứ 10

Sáng ngày 03/12, tại Hà Nội, Hội nghị Sáng kiến Chống tham nhũng khu vực Châu á Thái Bình Dương lần thứ 10 do Thanh tra Chính phủ Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Tổ chức Hợp...

Hội thảo hoàn thiện Báo cáo kết quả nghiên cứu, khảo sát: “Tình hình hợp nhất cơ quan thanh tra nhà nước và cơ quan kiểm tra Đảng”

Vấn đề hợp nhất cơ quan Thanh tra nhà nước và cơ quan kiểm tra Đảng đã được đặt ra từ cách đây gần 10 năm. Năm 2017 tinh thần hoàn thiện, tổ chức lại hệ thống chính trị trong đó có vấn đề hợp nhất...

Hội thảo: “Thực trạng kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp nhà nước”

Ngày 29/12/2019, tại thành phố Hồ Chí Minh,Thanh tra Chính phủ tổ chức hội thảo: “Thực trạng kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp nhà nước”. Hội thảo có sự tham gia của đại diện thanh tra một số tỉnh,...

Tọa đàm khoa học: Hạn chế, bất cập và nhu cầu sửa đổi Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ

Nhằm cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc hoàn thiện pháp luật về thanh tra trong thời gian tới, ngày 27/11/2019 Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (CL&KHTT) tổ chức tọa đàm khoa học với...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: