Hội thảo đề tài khoa học cấp bộ: “Xử lý người có hành vi tham nhũng”

Ngày 29/7/2020, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức hội thảo đề tài khoa học cấp bộ: “Xử lý người có hành vi tham nhũng”. Đề tài do TS. Nguyễn Văn Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh...

Hội thảo đề tài khoa học “Chiến lược phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn”

Ngày 24/7/2020, tại Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Viện CL&KHTT), Ban Chủ nhiệm đề tài “Chiến lược phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn” tổ chức Hội thảo hoàn thiện đề...

Đề cương Báo cáo tình hình giải quyết phản ánh, kiến nghị và bảo vệ người phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực

Thực hiện chỉ đạo cảu Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Văn bản số 1061/VPCP-V.I ngày 01/02/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thi số 27-CT/TW ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị...

Tọa đàm khoa học: “Rủi ro trong hoạt động thanh tra”

Ngày 24/7/2020, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: “Rủi ro trong hoạt động Thanh tra”. TS. Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học...

Hội thảo hoàn thiện dự thảo Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật....

Ngày 23/7/2020, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (CL&KHTT) tổ chức hội thảo hoàn thiện dự thảo Đề án: “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý...

Thanh tra Chính phủ Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 22/7, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính...

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020 Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra

Ngày 17/7/2020, Viện Chiến lược và Khoa học thanh (CL&KHTT) tra tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020. Hội nghị có sự tham dự của toàn thể...

Sơ kết công tác công đoàn Thanh tra Chính phủ 06 tháng đầu năm 2020

Ngày 16/7/2020, Công đoàn Thanh tra Chính phủ tổ chức sơ kết công tác công đoàn 06 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020. Tham dự sơ kết có đại diện Công đoàn Viên chức...

Hội thảo đề tài khoa học “Kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo”

Ngày 16/7/2020, tại Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Viện CL&KHTT) Ban Chủ nhiệm đề tài tổ chức hội thảo hoàn thiện đề cương nghiên cứu đề tài “Kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động giải...

Hội thảo hoàn thiện đề cương nghiên cứu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018”

Ngày 10/7/2020, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức hội thảo hoàn thiện đề cương nghiên cứu Đề tài khoa học cấp cơ sở 2020: “Phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: