Hội thảo “Thực trạng giám sát của cộng đồng đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La”

Ngày 29/9/2023, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức Hội thảo “Thực trạng giám sát của cộng đồng đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ...

Tọa đàm khoa học “Góp ý vào Dự thảo quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện đề tài khoa học của Thanh tra Chính phủ”

Ngày 19/9/2023, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (CL&KHTT) tổ chức Tọa đàm khoa học “Góp ý vào Dự thảo quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực...

Trả lời bạn: Nguyễn Thu Lan - Thanh Chương - Nghệ An  

Trả lời bạn: Vũ Thị Hoàng Thanh - Thanh Ba - Phú Thọ

Trả lời bạn: Lê Tuấn Long - Sông Công - Thái Nguyên

Trả lời bạn: Trần Tuấn Minh - Quán Toán - TP. Hải Phòng

Trả lời bạn: Nguyễn Hải Nam - Tĩnh Gia - Thanh Hóa

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: