Hội thảo hoàn thiện nội dung nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ “Kiểm soát nội bộ doanh nghiệp nhà nước nhằm phòng, chống tham nhũng”

Ngày 01/12/2021, Ban Chủ nhiệm đề tài “Kiểm soát nội bộ doanh nghiệp nhà nước nhằm phòng, chống tham nhũng” (Đề tài) tổ chức hội thảo trực tuyến hoàn thiện nội dung nghiên cứu đề tài. Tham dự Hội...

Phê duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp bộ: “Giám sát, kiểm tra, thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam”

Ngày 29/11/2021, Thanh tra Chính phủ tổ chức phê duyệt đề tài khoa học cấp bộ năm 2022 - 2023: “Giám sát, kiểm tra, thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam”. Đề tài do ThS. Ngô Mạnh...

Phê duyệt thuyết minh đề tài cấp bộ: Vai trò của cơ quan thanh tra trong quản lý hoạt động báo chí, xuất bản

Ngày 29/11/2021, tại Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (CL&KHTT), Hội đồng tư vấn, tuyển chọn đề tài của Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức phê duyệt thuyết minh đề tài cấp bộ: “Vai trò của cơ...

Thư chúc mừng của Tổng Thanh tra Chính phủ nhân Ngày Thành lập ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2021)

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2021), đồng chí Đoàn Hồng Phong- Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, Bí thư Ban...

Phê duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp Bộ “Tổ chức và hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp huyện - Thực trạng và giải pháp”

Ngày 22//11/2012, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Viện CL&KHTT) tổ chức họp phê duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp bộ “Tổ chức và hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,...

Phê duyệt thuyết minh đề tài cấp bộ: Phân định thẩm quyền giữa các cơ quan thanh tra nhà nước - Lý luận và thực tiễn

Ngày 22/11/2021, tại Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (CL&KHTT), Hội đồng khoa học Thanh tra Chính phủ tổ chức phê duyệt thuyết minh đề tài cấp bộ: “Phân định thẩm quyền giữa các cơ quan thanh...

Họp đánh giá, nghiệm thu chuyên đề khoa học độc lập: “Nguồn lực tài chính - kỹ thuật và hợp tác phát triển sự nghiệp khoa học của Thanh tra Chính phủ”

Ngày 22/11/2021, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu chuyên đề khoa học độc lập: “Nguồn lực tài chính – kỹ thuật và hợp tác phát triển sự nghiệp khoa học của...

Họp đánh giá, nghiệm thu  chuyên đề khoa học độc lập: “Tin học hóa trong hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn thuộc phạm vi thẩm quyền của Thanh tra Chính phủ”

Ngày 22/11/2021, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu chuyên đề khoa học đề độc lập: “Tin học hóa trong hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ,...

Họp đánh giá, nghiệm thu chuyên đề khoa học độc lập: “Quyền yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu trong hoạt động thanh tra”

Ngày 22/11/2021, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu chuyên đề khoa học độc lập: “Quyền yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu trong hoạt động thanh tra” do CN. Đậu...

Họp đánh giá, nghiệm thu  chuyên đề khoa học độc lập: “Xử lý đối với thành viên đoàn thanh tra có hành vi vi phạm chưa đến mức phải xử lý kỷ luật”

Ngày 22/11/2021, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu chuyên đề khoa học đề độc lập: “Xử lý đối với thành viên đoàn thanh tra có hành vi vi phạm chưa đến mức phải...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: