Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức Thanh tra Chính phủ năm 2020

Ngày 22/01/2021, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chỉ đạo hội nghị. Tham dự Hội nghị có các Phó Tổng Thanh...

Phê duyệt Thuyết minh đề tài “Kiểm soát quyền lực trong thu hồi đất ở Việt Nam hiện nay”

Ngày 21/01/2021, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Viện CL&KHTT) tổ chức họp phê duyệt thuyết minh đề tài “Kiểm soát quyền lực trong thu hồi đất ở Việt Nam hiện nay” do PGS. TS. Doãn Hồng...

Hội nghị phê duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp bộ: “Kiểm soát quyền lực trong tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm cán bộ của cơ quan hành chính nhà nước”

Ngày 20.01.2020, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Hội đồng tư vấn, tuyển chọn đề tài khoa học cấp bộ tổ chức phê duyệt Thuyết minh đề tài khoa học năm 2021: “Kiểm soát quyền lực trong tiếp nhận, điều...

Hội nghị phê duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp bộ: “Kiểm soát quyền lực trọng hoạt động thanh tra”

Ngày 20.01.2020, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Hội đồng tư vấn, tuyển chọn đề tài khoa học cấp bộ tổ chức phê duyệt Thuyết minh đề tài khoa học năm 2021: “Kiểm soát quyền lực trọng hoạt động thanh...

Phê duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp bộ: “Các điều kiện đảm bảo cho việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn ở Việt Nam hiện nay”

Ngày 19/01/2021, tại Thanh tra Chính phủ, Hội đồng tư vấn, tuyển chọn đề tài khoa học cấp bộ của Thanh tra Chính phủ tổ chức phê duyệt Thuyết minh đề tài khoa học năm 2021: “Các điều kiện đảm bảo...

Phê duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp bộ: “Giám sát doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

Ngày 19/01/2021, tại Thanh tra Chính phủ, Hội đồng tư vấn, tuyển chọn đề tài khoa học cấp bộ của Thanh tra Chính phủ tổ chức phê duyệt Thuyết minh đề tài khoa học năm 2021: “Giám sát doanh nghiệp...

Trả lời: Nguyễn Thu Thủy – huyện Ý Yên – tỉnh Nam Định

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: