Giới thiệu    
Cập nhật: 24/04/2020 09:31
Xem lịch sử tin bài

- Cơ sở thành lập: Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra được thành lập theo Quyết định số 440/QĐ-TTCP ngày 13/8/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ - kế thừa các tổ chức tiền thân là Trung tâm Nghiên cứu khoa học thông tin thanh tra (năm 1992) và Viện Khoa học Thanh tra (năm 2003); là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thanh tra Chính phủ; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; trụ sở chính đặt tại 17 Cao Bá Quát, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

 

- Tên giao dịch quốc tế: Inspectorate Strategy and Science Institute (viết tắt là ISSI).

 

- Chức năng, nhiệm vụ: (i) Nghiên cứu và xây dựng chiến lược, chính sách; (ii) nghiên cứu khoa học và quản lý hoạt động khoa học trong các lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và các nội dung khác có liên quan; (iii) quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học; (iv) giúp Tổng Thanh tra Chính phủ tổ chức việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong toàn ngành thanh tra; (v) xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thông tin - tư liệu khoa học và thư viện của Thanh tra Chính phủ; biên soạn và phát hành theo quy định của pháp luật các ấn phẩm thông tin - tư liệu khoa học về các lĩnh vực công tác của ngành thanh tra; (vi) cung cấp các dịch vụ khoa học, dịch vụ tư vấn và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật; (vii) tham gia đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh tra; (viii) liên kết, hợp tác nghiên cứu khoa học về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

 

- Định hướng nghiên cứu: Tập trung vào 03 trụ cột cơ bản: (i) Lý luận, pháp luật và thực tiễn về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng; (ii) lý luận, pháp luật và thực tiễn về kiểm soát quyền lực; (iii) lý luận, pháp luật và thực tiễn về quản trị nhà nước, quản trị doanh nghiệp và quản trị xã hội phòng ngừa rủi ro.

 

- Tổ chức bộ máy: Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra hiện có 03 phòng nghiệp vụ với 100% nghiên cứu viên có trình độ đại học, trong đó có 11 Thạc sĩ và 06 Tiến sĩ trong các lĩnh vực luật học, chính sách công, hành chính học, kinh tế học, chính trị học và công nghệ thông tin.

 

Viện trưởng: Tiến sĩ Nguyễn Quốc Văn

 

Phó Viện trưởng: Thạc sĩ Phạm Thị Thu Hiền

 

Phó Viện trưởng: Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Khanh

 

Phó Viện trưởng: Tiến sĩ Cung Phi Hùng

 

 - Địa chỉ liên hệ: www.issi.gov.vn; Tel: 84-024.37473629; Fax: 84-024.37470458; Email: vienclkhtt@issi.gov.vn

 

- Chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ

 

 

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: