Hỏi đáp
Các bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo mẫu liên hệ nhanh dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời các bạn nhanh nhất có thể.
Gửi Làm lại

Trả lời bạn: Trần Nam Hùng - Huyện Văn Lâm - Hưng Yên

Xin cho biết, pháp luật quy định như thế nào về thẩm quyền thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Thanh...

Xin cho biết, trách nhiệm của người ra quyết định thanh tra và trách nhiệm của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra trong hoạt động giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra được quy định...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: