Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái tiếp công dân định kỳ tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 16/10, tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương phía Nam, đồng chí Lê Minh Khái - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ đã có buổi làm việc với cán bộ làm công tác tiếp công dân tại Trụ...

Họp nghiệm thu chuyên đề khoa học độc lập “Cơ chế tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập”

Ngày 08/10/2020, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra (Viện CL&KHTT) tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu chuyên đề khoa học độc lập “Cơ chế tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập” theo kế...

Nghiệm thu Chuyên đề khoa học độc lập: Quản lý, khai thác, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học của Thanh tra Chính phủ

Ngày 08/10/2020, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (CL&KHTT) tổ chức nghiệm thu Chuyên đề khoa học độc lập: “Quản lý, khai thác, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học của Thanh tra Chính phủ” do...

Nghiệm thu Chuyên đề khoa học độc lập: Quản lý nhiệm vụ khoa học của Thanh tra Chính phủ - Thực trạng và giải pháp

Ngày 08/10/2020, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (CL&KHTT) tổ chức nghiệm thu Chuyên đề khoa học độc lập: “Quản lý nhiệm vụ khoa học của Thanh tra Chính phủ - Thực trạng và giải pháp” do CN....

Hội thảo hoàn thiện các nội dung nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ:  “Nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn”

Ngày 02/10/2020, tại Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Ban Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp bộ: “Nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ,...

Họp Tổ biên tập xây dựng Luật Thanh tra sửa đổi

Ngày 02/10/2020, Thanh tra Chính phủ tổ chức họp Tổ biên tập xây dựng Luật Thanh tra sửa đổi. TS. Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì cuộc họp.

Tọa đàm khoa học: “Sự tham gia của luật sư trong giải quyết khiếu nại, tố cáo”

Ngày 30/9/2020, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: “Sự tham gia của luật sư trong giải quyết khiếu nại, tố cáo”. Phát biểu dẫn đề, TS. Nguyễn Quốc Văn, Viện...

Hội thảo hoàn thiện nội dung nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ: Tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 30/9/2020, Ban chủ nhiệm đề tài khoa học cấp bộ: “Tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra trong các đơn vị sự nghiệp công lập” tổ chức hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện nội dung nghiên cứu của đề...

Thanh tra Chính phủ giao ban công tác tháng 9/2020

Ngày 29/9, TTCP tổ chức họp giao ban công tác tháng 9, nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2020. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp. Tham dự...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: