Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và một số kiến nghị    
Cập nhật: 25/09/2020 11:22
Xem lịch sử tin bài

Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn đang nổi lên là một công cụ hữu hiệu trong cuộc chiến chống tham nhũng, có khả năng hỗ trợ cả khâu ngăn ngừa và cưỡng chế hành vi tham nhũng; đồng thời, chúng cũng là một trong những thành phần quan trọng trong xây dựng văn hóa liêm chính trong khu vực công.

1. Một số vấn đề về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn đang nổi lên là một công cụ hữu hiệu trong cuộc chiến chống tham nhũng, có khả năng hỗ trợ cả khâu ngăn ngừa và cưỡng chế hành vi tham nhũng; đồng thời, chúng cũng là một trong những thành phần quan trọng trong xây dựng văn hóa liêm chính trong khu vực công. Việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn được một số nước trên thế giới quan tâm từ sau chiến tranh thế giới thứ hai và phát triển mạnh ở nhiều nước vào cuối thập kỷ 80, đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước. Vai trò của nó đã được công nhận trong UNCAC và nhiều điều ước quốc tế khác có liên quan đến chống tham nhũng mà Việt Nam là thành viên như UNOTC, CPTPP, ASEAN, APEC… 

 

Ở Việt Nam, vấn đề kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn được đặt ra từ năm 1998, trong Pháp lệnh Chống tham nhũng với các quy định rất hạn hẹp về kê khai tài sản đối với những người giữ chức vụ từ Vụ trưởng và tương đương trở lên. Mục đích của việc kê khai là để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền biết được tài sản của người kê khai để phục vụ công tác cán bộ, góp phần ngăn chặn hành vi tham nhũng mà không nhằm truy nguyên nguồn gốc của tài sản đã kê khai. 

 

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 đã nâng chế định này thành minh bạch tài sản, thu nhập với việc mở rộng đối tượng kê khai là người giữ chức vụ có hệ số phụ cấp từ 0,2 (tương đương Phó trưởng phòng cấp huyện) trở lên và một số công chức giữ chức vụ có nguy cơ tham nhũng; quy định thẩm quyền của một số cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quản lý bản kê khai, xác minh tính trung thực của bản kê khai; quy định cụ thể hơn các loại tài sản, thu nhập phải kê khai; quy định việc bản kê khai được công khai tại nơi công chức làm việc. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 được sửa đổi năm 2012 đã bổ sung nhiều quy định có liên quan như quy định trách nhiệm giải trình đối với tài sản, thu nhập tăng thêm; xử lý hành vi kê khai tài sản không trung thực và giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập không trung thực…

 

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 tiếp tục sửa đổi chế định minh bạch tài sản, thu nhập trong Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 thành chế định kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn với nhiều thay đổi rất quan trọng, với hi vọng tạo tiền đề cho việc kiểm soát được thực chất tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn ở Việt Nam. Theo đó, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 tiếp tục mở rộng đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập đối với mọi công chức và mọi sĩ quan Công an nhân dân, sĩ quan Quân đội nhân dân và quân nhân chuyên nghiệp; thu hẹp một phần các cơ quan có chức năng kiểm soát tài sản, thu nhập, tập trung giao nhiệm vụ cho các cơ quan thanh tra và cơ quan tổ chức, cán bộ (đối với những nơi không có cơ quan thanh tra); thay đổi phương thức kê khai để tập trung kiểm soát những đối tượng giữ chức vụ cao trong bộ máy nhà nước (từ Giám đốc sở và tương đương trở lên) hoặc có thu nhập tăng thêm từ 300 triệu đồng trở lên; bổ sung một số căn cứ xác minh tài sản, thu nhập; quy định rõ hơn trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ việc xác minh tài sản, thu nhập; quy định về dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập…

 

Qua tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 cho thấy, hằng năm có khoảng trên 1,1 triệu người tiến hành kê khai tài sản, thu nhập; chỉ có khoảng chưa đầy 0,05 % (4.859 trường hợp) được tiến hành xác minh và có 17 trường hợp phát hiện có vi phạm trong việc kê khai 1 . Có thể thấy rằng, việc kê khai và minh bạch tài sản, thu nhập trong thời gian qua thực hiện rất hình thức, chủ yếu dựa vào sự tự giác của người có nghĩa vụ kê khai nên hiệu quả chưa cao. Nguyên nhân được đánh giá là do đối tượng có nghĩa vụ kê khai nhiều; căn cứ xác minh tài sản, thu nhập vừa cứng nhắc, vừa thiếu rõ ràng; chủ thể có thẩm quyền xác minh tài sản, thu nhập quá rộng dẫn đến năng lực không đồng đều, các cơ quan, đơn vị này chú trọng về mặt hành chính, thủ tục nhiều hơn là việc kiểm tra, giám sát việc tuân thủ việc kê khai của cán bộ, công chức; thiếu cơ chế rõ ràng trong xử lý vi phạm việc kê khai tài sản, thu nhập và nhất là thiếu cơ chế xử lý đối với tài sản bất minh. Ngoài ra, việc hạn chế cho công chúng tiếp cận bản kê khai; trình tự, thủ tục kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập… cũng là nguyên nhân dẫn đến tính hình thức trong kiểm soát tài sản, thu nhập thời gian qua.

 

Qua nghiên cứu cho thấy, có 04 nhân tố rất quan trọng để hình thành lên một hệ thống kiểm soát tài sản, thu nhập có hiệu quả cao là: (1) Số đối tượng có nghĩa vụ kê khai phải được chọn lọc, tập trung vào nhóm, lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng nhất để bảo đảm đáp ứng đủ nguồn lực và thuận tiện trong việc quản lý; (2) Phải kiểm tra, xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập để lấy đó làm động lực thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn có trách nhiệm trong việc kê khai tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập và duy trì uy tín của hệ thống; (3) Áp dụng các chế tài đủ mạnh đối với người không kê khai hoặc kê khai không trung thực, không giải trình hoặc giải trình không trung thực nguồn gốc tài sản, xử lý tài sản bất minh; (4) Việc cho công chúng tiếp cận thông tin về kê khai tài sản, thu nhập vừa góp phần nâng cao ý thức tuân thủ cho đối tượng kê khai, vừa giúp giảm đáng kể mức độ tham nhũng. Ngoài ra, chúng tôi cho rằng, tính độc lập, ít bị phụ thuộc và kinh nghiệm chuyên môn của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập cũng là một yếu tố rất quan trọng tạo lên sự thành công của hệ thống kiểm soát tài sản, thu nhập.

 

Đánh giá các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, chúng tôi nhận thấy có một số vấn đề như: 

 

Thứ nhất, về đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập: Mặc dù việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 vẫn chưa được thực hiện, nhưng dự kiến có khoảng 2 triệu người sẽ tiến hành kê khai lần đầu theo quy định này. Riêng đối tượng kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, do Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có sự thay đổi nên dự kiến sẽ có khoảng 4.000 người giữ chức vụ từ Giám đốc sở trở lên thuộc diện này 2 . Ngoài ra, việc kê khai tài sản, thu nhập bất thường áp dụng cho những trường hợp quy hoạch, bổ nhiệm, có thu nhập tăng thêm từ 300 triệu đồng trở lên. Tham khảo 1 số nước trên thế giới cho thấy, việc kiểm soát tài sản, thu nhập thường chỉ tập trung vào một số đối tượng nhất định giữ vị trí cao trong bộ máy nhà nước hoặc những vị trí có nguy cơ cao để tăng cường tính hiệu quả cho công tác phòng, chống tham nhũng: số bản kê khai hàng năm của Achentina 36.000; Croatia 1.800; Guatemala 12.000; Indonexia 116.451; Gioocdan 4.117; Mongco 52.800; Xlovenia 14.000; Mỹ 25.000; Hàn quốc 180.000 3 (riêng Hàn Quốc yêu cầu toàn bộ công chức kê khai tài sản, thu nhập).

 

Với số lượng bản kê khai định kỳ hằng năm ở Việt Nam như vậy là không lớn, cùng với đó là quy định mới về căn cứ xác minh tài sản, thu nhập, trong đó có căn cứ về việc có biến động về tài sản từ 300 triệu đồng trở lên mà người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được hợp lý về nguồn gốc và thuộc trường hợp xác minh theo kế hoạch hằng là những nội dung rất quan trọng góp phần tăng cường ý thức tuân thủ của người có nghĩa vụ kê khai và cũng phù hợp với nguồn lực của đất nước trong kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

 

Thứ hai, chế tài xử lý đối với hành vi kê khai tài sản, thu nhập không trung thực và giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực được quy định khá cụ thể. Tuy nhiên, các chế tài cụ thể áp dụng đối với từng trường hợp lại quy định khá chung chung, nên vẫn là một trong những vấn đề gây trở ngại, lúng túng cho việc áp dụng các biện pháp cụ thể để xử lý hành vi vi phạm. Ngoài ra, một trong những nội dung rất quan trọng là xử lý đối với tài sản, thu nhập tăng thêm không giải trình được hợp lý về nguồn gốc thì vẫn chưa được pháp luật quy định, trong khi đó, khuyến cáo của Tổ chức minh bạch quốc tế (TI) và yêu cầu của Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng thì việc hình sự hóa và xử lý hình sự đối với hành vi làm giàu bất chính (nghĩa là việc tài sản của một công chức tăng đáng kể so với thu nhập hợp pháp của công chức mà công chức này không giải thích được một cách hợp lý về lý do tăng đáng kể) là một trong những khó khăn nhằm nâng cao ý thức tuân thủ việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

 

Thứ ba, liên quan đến vấn đề công khai bản kê khai tài sản, thu nhập, mặc dù pháp luật đã quy định bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức được công khai tại nơi người có nghĩa vụ kê khai thường xuyên công tác, làm việc. Theo quy định của Đảng thì đối với những người công tác tại các cơ quan của Đảng còn phải công khai tại cuộc họp chi bộ, người trong cấp ủy thì phải công khai bản kê khai tại cấp ủy đảng. Tuy nhiên, người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm đa số lại là những người giữ chức vụ người đứng đầu trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của những người này tại cơ quan, tổ chức, đơn vị có thể sẽ trở thành hình thức do những mối quan hệ ràng buộc nhất định, rất hiếm khi cấp dưới tố cáo cấp trên kê khai không trung thực nên thực tế cho thấy, từ khi Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 có hiệu lực đến nay, chưa ghi nhận trường hợp nào có tố cáo của cấp dưới về việc cấp trên kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

 

Thứ tư, mặc dù Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã quy định thu hẹp chủ thể có thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập, theo đó giao cho Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên công tác tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương và doanh nghiệp Nhà nước; Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thanh tra tỉnh kiểm soát tài sản, thu nhập của những người kê khai còn lại công tác tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương và doanh nghiệp Nhà nước; các cơ quan khác và tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại cơ quan, tổ chức mình.

 

Chúng tôi cho rằng, mặc dù quy định này vẫn chưa bảo đảm cho hoạt động của các chủ thể có thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập thật sự động lập, minh bạch như cơ bản phù hợp với việc mở rộng đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập, phù hợp với thực tiễn tổ chức bộ máy nhà nước ta, bảo đảm khả thi, hạn chế ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các cơ quan này trong bối cảnh họ vẫn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị được giao khác. Phù hợp với quy định của Đảng về thu gọn bộ máy, tinh giản biên chế  do việc giao cho một số cơ quan làm đầu mối kiểm soát tài sản, thu nhập sẽ không dẫn đến làm gia tăng bộ máy, biên chế và các quy định của UNCAC mà Việt Nam là tài sản, thu nhập thành viên. 

 

Ngoài ra, Luật Phòng, chống tham nhũng cũng đã có những sửa đổi, bổ sung tương đối quan trọng để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của các đơn vị có chức năng kiểm soát tài sản, thu nhập như yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai; yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đang quản lý tài sản áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại hoặc chuyển dịch tài sản, thu nhập … Các quy định này góp phần bảo đảm tính minh bạch, giúp cho các chủ thể có thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập thực hiện nhiệm vụ khách quan, độc lập và hạn chế tối đa sự can thiệp trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập của các cơ quan này. 

 

2. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

 

Mặc dù chế định kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn được đặt trong Luật Phòng, chống tham nhũng, nhưng chúng tôi cho rằng, chế định này trong Luật Phòng, chống tham nhũng không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, mà nó còn hướng đến nhằm kiểm soát và phòng ngừa tốt xung đột lợi ích, tăng cường kiểm soát thực thi quyền lực nhà nước, tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức. Do đó, đa số các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của Luật Phòng, chống tham nhũng là tương đối phù hợp. Tuy nhiên, về lâu dài, pháp luật của chúng ta vẫn cần phải có những điều chỉnh để bảo đảm phù hợp hơn với thực tiễn tình hình tham nhũng cũng như nguồn lực của đất nước phục vụ cho công tác này. Trong đó, có một số nội dung cơ bản sau đây:

 

- Về nội dung trong bản kê khai tài sản, thu nhập: cần nghiên cứu bổ sung khoản chi tiêu có giá trị lớn của công chức cũng là đối tượng phải kê khai. Bởi vì, về lý thuyết, công chức có thể dùng thu nhập của mình để chi tiêu theo cách không dẫn đến sự gia tăng đáng kể về tài sản của công chức đó (họ dùng thu nhập trong kỳ để chi tiêu ngay trong kỳ kê khai đó) nên bản chất nó không thể hiện trong các bản kê khai tài sản, thu nhập. Do đó, việc yêu cầu người có chức vụ, quyền hạn kê khai các khoản chi tiêu để giám sát sẽ có vai trò quan trọng để kiểm soát toàn diện hơn tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

 

Bên cạnh đó, việc chỉ yêu cầu người có chức vụ, quyền hạn kê khai tài sản của vợ (hoặc chồng) và con chưa thành niên cũng cần được nghiên cứu, cân nhắc cho phù hợp để tránh sự dịch chuyển tài sản mà nhà nước không kiểm soát được. Các nghiên cứu và thực tiễn công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn thời gian qua cũng cho thấy rằng, tài sản do phạm tội mà có các đối tượng thường chuyển cho những người thân thiết, đã thành niên đứng tên như bố, mẹ, con đã thành niên, thậm chí là “bồ nhí”...

 

- Về công khai bản kê khai tài sản, thu nhập: nhiều nghiên cứu có liên quan chỉ ra rằng, việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập không chỉ đơn thuần là tranh thủ sự giám sát của người dân đối với cán bộ, công chức, viên chức mà còn nâng cao ý thức tuân thủ trong kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn 5 . Đặc biệt là trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thì vấn đề bảo đảm dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân càng cần phải được bổ sung để bảo đảm quyền giám sát của nhân dân. Tuy nhiên, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 vẫn giữ quy định về công khai bản kê khai tài sản, thu nhập tại nơi người có chức vụ, quyền hạn thường xuyên làm việc, công tác là chưa phù hợp, khó huy động được sự tham gia giám sát của nhân dân và các tổ chức dân sự đối với hoạt động của công chức. Do đó, cần nghiên cứu để quy định việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập cho người dân giám sát. Việc xác định nội dung, hình thức công khai cũng cần phải được cân nhắc hết sức thận trọng để bảo đảm được cả quyền riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của người có chức vụ, quyền hạn.

 

 - Chế tài áp dụng đối với hành vi kê khai không trung thực, giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 cơ bản đã bảo đảm tính rõ ràng, nghiêm khắc. Một trong những yếu tố tạo lên sự thành công của hệ thống kiểm soát tài sản, thu nhập là khi phát hiện tài sản, thu nhập có dấu hiệu bất minh thì các cơ quan có thẩm quyền phải xem xét, xử lý đối với tài sản, thu nhập đó. Tuy nhiên, hiện nay các quy định của pháp luật mới chỉ quy định xử lý tài sản do tham nhũng mà có hoặc có nguồn gốc từ tham nhũng mà chưa có quy định xử lý đối với tài sản, thu nhập mà người có chức vụ, quyền hạn không giải trình được hợp lý về nguồn gốc. Do đó, cần thiết phải luật hóa để xử lý đối với tài sản, thu nhập không giải trình được hợp lý về nguồn gốc nhằm tăng cường hơn hiệu lực, hiệu quả của kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong thực tế. Quá trình luật hóa chế định này cần hết sức lưu ý đến việc bảo đảm quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân. Bởi vì, hiện nay chưa có cơ sở khoa học vững chắc nào để thu hồi tài sản loại này, mà thông thường, các quốc gia khi áp dụng các biện pháp xử lý đều trên cơ sở giả định đây là tài sản, thu nhập xuất phát từ hành vi tham nhũng hoặc do phạm tội mà có, nên không loại trừ các trường hợp có thể tịch thu cả tài sản hợp pháp của họ nhưng do một yếu tố nào đó mà họ không thể giải trình được nguồn gốc hợp pháp 6

 

- Về thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập: Trong thời gian tới cần nghiên cứu mô hình cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập để bảo đảm tính độc lập, khách quan của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập. Để thực hiện được nội dung này thì cần phải đề cao giá trị tốt trong việc tuyển chọn, bổ nhiệm, đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức có thẩm quyền; có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và người đứng đầu cơ quan này không bị phụ thuộc bởi bất kỳ chủ thể có quyền lực nào. Cần lưu ý ở đây, tính độc lập không có nghĩa là đối lập, cũng không có nghĩa là không có trách nhiệm giải trình đối với bất kỳ chủ thể nào. Tính độc lập của chủ thể có thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập chỉ bao hàm sự độc lập về cơ cấu tổ chức, quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự, không chịu sự can thiệp của bất kỳ nhánh quyền lực nào vào quá trình kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

 

- Ngoài ra, để có thể kiểm soát được tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn thì cần phải có những quy định nhằm bảo đảm đánh giá được toàn bộ thu nhập của họ thông qua việc kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân. Thông qua đó, kết hợp với kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập sẽ làm bộc lộ những khoản thu nhập bất hợp pháp của người có chức vụ, quyền hạn. Tuy nhiên, Luật thuế thu nhập cá nhân hiện nay còn một số khoản thu nhập không phải kê khai và không nộp thuế như khoản lãi từ tiền tiết kiệm, thu nhập từ hoạt động khai thác nông nghiệp; thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất còn bất cập do quy định áp giá theo khung giá do nhà nước ban hành (thường thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực tế). 

 

Tiếp tục hoàn thiện quy định về kết nối thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong theo dõi biến động tài sản của người có chức vụ, quyền hạn; Cần xác định rõ cơ quan chịu sự kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; Có cơ chế cho việc kết nối thông tin giữa bản kê khai tài sản, thu nhập với bản kê khai thuế thu nhập cá nhân, các giao dịch ngân hàng và các đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với bất động sản, động sản phải đăng ký của người có chức vụ, quyền hạn. Chỉ khi theo dõi được những di biến động đó thì mới có thể thuận tiện hơn trong phát hiện các loại tài sản tăng lên bất thường. Do đó, chúng tôi cho rằng nên thành lập một trung tâm độc lập có chức năng quản lý và theo dõi việc kê khai tài sản, thu nhập; có quyền sử dụng dữ liệu của các cơ quan khác nhằm so sánh, tổng hợp thông tin về các biến động tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. 

 

ThS. Hoàng Nam Hải

Phó Vụ trưởng Vụ Tư pháp

 Văn phòng Quốc hội

 

[1] Báo cáo số 330/BC-CP ngày 22/9/2016 của Chính phủ tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

[2] Theo Báo cáo số 618/TTCP-BC ngày 27/4/2018 của Thanh tra Chính phủ.

[3] Asset Declarations for Public Officials: A Tool to Prevent Corruption, Fighting Corruption in Eastern Europe and Central Asia, OECD, Paris.

[4] Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành trung ương Đảng về “Một số vấn đề cần tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

[5] Public Office, Private Interests: Accountability through Income and Asset Disclosure, The WB, UNODC;  Asset Declarations for Public Officials: A Tool to Prevent Corruption, Fighting Corruption in Eastern Europe and Central Asia, OECD, Paris.

[6] Jean-Pierre Brun, Pascale Helene Dubois, Emile van der Does de Willebois, Jeanne Hauch, Sarah Jaïs, Yannis Mekki, Anastasia Sotiropoulou, Katherine Rose Sylvester, Mahesh Uttamchandani, Public Wrongs, Private Actions Civil Lawsuits to Recover Stolen Assets, The World Bank - UNODC.

 

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: