Kiểm soát quyền lực nhà nước là toàn bộ hoạt động giám sát, đánh giá, xử lý để ngăn chặn, loại bỏ những việc làm sai trái của các chủ thể công quyền trong quá trình quản trị quốc gia, đặc biệt là...

Tư vấn hành chính là mô hình đặc trưng chỉ có tại Nhật Bản. Trong đó, ở Trung ương có Cục Đánh giá hành chính thuộc Bộ Nội vụ và Truyền thông; ở các địa phương có Chi cục Đánh giá hành chính khu...

Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn là việc các thông tin kê khai về tài sản, thu nhập của người kê khai được cung bố rộng rãi tới công chúng. Trong một số trường...

Năm 2021, Đoàn đại biểu Thanh tra Chính phủ đã tham dự 04 phiên hội thảo trực tuyến trong khuôn khổ Chương trình tăng cường năng lực do Sáng kiến Chống tham nhũng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và...

Có thể định nghĩa xung đột lợi ích là tình huống trong đó một người làm việc ở lĩnh vực công hay tư nhưng lại có lợi ích có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện công việc và trách nhiệm của họ tại cơ...

Singapore là quốc đảo nhỏ có diện tích khoảng 714 km2 và dân số 5,8 triệu người (tháng 2/2020). Thu nhập bình quân đầu người thuộc nhóm cao nhất trên thế (khoảng trên 50.000 USD/năm). Là quốc gia...

Quản trị nhà nước tốt, hay “quản trị tốt” (good governance) về bản chất không phải là một khái niệm mới hoàn toàn vì một số quan điểm về vấn đề này đã được đề cập bởi một số nhà tư tưởng Hy Lạp, La...

Tham nhũng gây nên những thiệt hại lớn lao: Quỹ Tiền tệ quốc tế đã tính rằng nếu kiềm chế được tham nhũng thì các quốc gia phát triển sẽ tăng thêm được 4,5% thu nhập quốc dân; các nước đang phát...

CHLB Đức là quốc gia có nhiều kinh nghiệm tốt về phòng, chống tham nhũng, nhất là các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Ngoài ra, việc còn áp dụng thành công mô hình quản lý công mới còn góp phần...

Sự cải cách trong cơ chế kiểm soát cần được bắt đầu từ việc minh bạch các hoạt động của chính phủ; tối ưu hoá công nghệ; nâng cao hiệu quả thực thi công vụ; tăng cường sự tham gia của các các chủ...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: