Singapore là quốc đảo nhỏ có diện tích khoảng 714 km2 và dân số 5,8 triệu người (tháng 2/2020). Thu nhập bình quân đầu người thuộc nhóm cao nhất trên thế (khoảng trên 50.000 USD/năm). Là quốc gia...

Quản trị nhà nước tốt, hay “quản trị tốt” (good governance) về bản chất không phải là một khái niệm mới hoàn toàn vì một số quan điểm về vấn đề này đã được đề cập bởi một số nhà tư tưởng Hy Lạp, La...

Tham nhũng gây nên những thiệt hại lớn lao: Quỹ Tiền tệ quốc tế đã tính rằng nếu kiềm chế được tham nhũng thì các quốc gia phát triển sẽ tăng thêm được 4,5% thu nhập quốc dân; các nước đang phát...

CHLB Đức là quốc gia có nhiều kinh nghiệm tốt về phòng, chống tham nhũng, nhất là các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Ngoài ra, việc còn áp dụng thành công mô hình quản lý công mới còn góp phần...

Sự cải cách trong cơ chế kiểm soát cần được bắt đầu từ việc minh bạch các hoạt động của chính phủ; tối ưu hoá công nghệ; nâng cao hiệu quả thực thi công vụ; tăng cường sự tham gia của các các chủ...

Sự cải cách trong cơ chế kiểm soát cần được bắt đầu từ việc mở rộng vai trò của chính phủ; tối ưu hoá công nghệ để tăng cường hiệu quả kiểm soát; nâng cao hiệu quả thực thi công vụ; tăng cường sự...

Kinh nghiệm của một số nước về đối tượng thực hiện công khai tài sản, thu nhập và kiến nghị áp dụng với Việt Nam

Hệ thống công khai thu nhập, tài sản ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng. Vai trò này đã được ghi nhận trong Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng (UNCAC)...

Trong quản trị hành chính, mối quan hệ giữa trung ương và địa phương luôn là vấn đề quan trọng cần nghiên cứu. Ngoại trừ mô hình Nhà nước Liên bang, nơi các địa phương được xem như một “tiểu Nhà...

Bài viết cung cấp thông tin thực tiễn kê khai tài sản của công chức ở một số nước gồm: (Hoa Kỳ, Úc, Singapore và Nhật Bản, Hồng Kông) là thành viên của Diễn đàn kinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC)...

“Chính phủ kiến tạo” hay “Nhà nước kiến tạo” là những khái niệm bắt đầu hình thành ở Việt Nam từ năm 2014 và đặc biệt được sử dụng nhiều trong những tuyên bố chính trị của Chính phủ cho đến nay....

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: