Sự cải cách trong cơ chế kiểm soát cần được bắt đầu từ việc mở rộng vai trò của chính phủ; tối ưu hoá công nghệ để tăng cường hiệu quả kiểm soát; nâng cao hiệu quả thực thi công vụ; tăng cường sự...

Kinh nghiệm của một số nước về đối tượng thực hiện công khai tài sản, thu nhập và kiến nghị áp dụng với Việt Nam

Hệ thống công khai thu nhập, tài sản ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng. Vai trò này đã được ghi nhận trong Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng (UNCAC)...

Trong quản trị hành chính, mối quan hệ giữa trung ương và địa phương luôn là vấn đề quan trọng cần nghiên cứu. Ngoại trừ mô hình Nhà nước Liên bang, nơi các địa phương được xem như một “tiểu Nhà...

Bài viết cung cấp thông tin thực tiễn kê khai tài sản của công chức ở một số nước gồm: (Hoa Kỳ, Úc, Singapore và Nhật Bản, Hồng Kông) là thành viên của Diễn đàn kinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC)...

“Chính phủ kiến tạo” hay “Nhà nước kiến tạo” là những khái niệm bắt đầu hình thành ở Việt Nam từ năm 2014 và đặc biệt được sử dụng nhiều trong những tuyên bố chính trị của Chính phủ cho đến nay....

Kiểm soát xung đột lợi ích là khái niệm được nhắc đến ngày càng nhiều hơn trong thời gian gần đây như là một đòi hỏi, mong muốn của dư luận xã hội về một nền quản trị nhà nước minh bạch, phòng ngừa...

Cải cách và giải quyết kiếu nại hành chính với việc xây dựng một nền hành chính thân thiện và phục vụ tại Nhật Bản

Từ một đất nước bị tàn phá nặng nề bởi Thế chiến 2 và với điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt nhưng Nhật Bản đã vươn lên trở thành một cường quốc trên mọi lĩnh vực. Điều đó không hề tự nhiên mà có và...

Mục đích chính của hệ thống KKTNTS ở mỗi nước mỗi khác. Các hệ thống phòng chống xung đột lợi ích và làm giàu bất chính được phân biệt theo mục đích chính, trong hệ thống phòng chống xung đột lợi...

Được thành lập từ năm 1963 trên cơ sở sát nhập hai cơ quan là Viện Kiểm toán và Uỷ ban thanh tra giám sát, BAI thực hiện cả hai chức năng thanh tra và kiểm toán. Tuy nhiên, khoảng 90% nhân lực của...

Tham nhũng trong khu vực tư vẫn là một vấn đề khá mới mẻ ở Việt Nam cả dưới khía cạnh lý luận và thực tiễn pháp lý. Luật phòng, chống tham nhũng của chúng ta mới chỉ dừng lại điều chỉnh hành vi tham...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: