Văn bản pháp luật
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 22      
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành Trích yếu Tài liệu
1 36/2018/QH14 Luật Phòng, chống tham nhũng, số 36/2018/QH14 01/07/2019 Quốc Hội
2 25/2018/QH14 Luật Tố cáo năm 2018. 01/01/2019 Quốc Hội
3 89/2015/QH13 Luật Thống kê của Quốc hội, số 89/2015/QH13 28/12/2015 Quốc Hội
4 27/2012/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng của Quốc hội, số 27/2012/QH13 01/02/2013 Quốc Hội

Download văn bản

5 02/2011/QH13 Luật Khiếu nại của Quốc hội, số 02/2011/QH13 01/07/2011 Quốc Hội

Download văn bản

6 03/2011/QH13 Luật Tố cáo của Quốc hội, số 03/2011/QH13 01/07/2011 Quốc Hội

Download văn bản

7 22/2008/QH12 Luật số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 Cán bộ, công chức 01/01/2010 Quốc Hội Downlaod văn bản
8 01/2007/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng số 01/2007/QH12 của Quốc hội 27/08/2007 Quốc Hội - Download văn bản
9 68-LCT/HĐNN8 Hiến pháp Việt Nam 1992 18/04/1992 Quốc Hội - Download văn bản
10 55/2005/QH Luật phòng, chống tham nhũng 01/06/2006 Quốc Hội Download văn bản
11 26/2004/QH Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo số 26/2004 01/10/2004 Quốc Hội Download văn bản
12 09/1998/QH Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 01/01/1999 Quốc Hội Download văn bản
13 22/2004/QH Luật Thanh tra 01/01/2004 Quốc Hội Download văn bản
14 02/2002/QH11 Luật 02/2002/QH11 ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 17/12/2002 Quốc Hội - Download văn bản
15 32/2001/QH10 Luật Tổ chức Chính Phủ 07/01/2002 Quốc Hội - Download văn bản
16 52-L/CTN Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật 01/01/1997 Quốc Hội - Download văn bản
17 31/2004/QH11 Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 31/2004/QH11 ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội. 14/12/2004 Quốc Hội - -
18 30/2001/QH10 Luật Tổ chức Quốc hội 07/01/2002 Quốc Hội -

Download văn  bản

19 48/2005/QH11 Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 48/2005/QH11 của Quốc hội ngày 09 tháng 12 năm 2005 01/06/2006 Quốc Hội - Download văn bản
20 11/2003/QH11 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11. 10/12/2003 Quốc Hội - Download văn bản
Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: