Quyền lực nhà nước (state power) là một trong nhiều dạng quyền lực trong xã hội, thể hiện ở khả năng của nhà nước buộc các chủ thể trong xã hội phải phục tùng chính sách, pháp luật do nhà nước đề ra...

Bảo vệ việc làm của người tố cáo làm việc theo hợp đồng lao động được hiểu là việc cơ quan có thẩm quyền xem xét, ra quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm về công việc, tiền lương, tiền công, các...

Dân chủ hay là dân làm chủ hay quyền lực thuộc về nhân dân đang ngày càng trở thành vấn đề cơ bản và cấp thiết cho sự ổn định và phát triển của mỗi quốc gia. Khái niệm dân chủ được tiếp cận dưới...

Thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội và những vấn đề trong tình hình hiện nay (như: phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí) là những vấn đề lớn, phức tạp, có tính...

Nguyên tắc tổ chức và vận hành của nhà nước pháp quyền đòi hỏi quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể phải được bảo vệ; phải giới hạn và kiểm soát được quyền lực của nhà nước, hạn chế việc Nhà...

Trong xác minh tài sản, thu nhập thì mục tiêu chung của việc xác minh là nhằm kết luận được tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai tài sản, thu nhập và tính trung thực trong việc giải...

Thể chế, chính sách quản lý tài chính công đã được Chính phủ Việt Nam không ngừng hoàn thiện trong những năm trở lại đây. Nhiều văn bản luật đã được ban hành, cùng với các quy định góp phần nâng cao...

Kiểm soát quyền lực nhà nước là toàn bộ hoạt động giám sát, đánh giá, xử lý để ngăn chặn, loại bỏ những việc làm sai trái của các chủ thể công quyền trong quá trình quản trị quốc gia, đặc biệt là...

Kiểm soát quyền lực là một quy luật tất yếu, một yêu cầu khách quan tự thân của các nhà nước nói chung, của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói riêng. Không có kiểm soát quyền lực thì...

Theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, có thế thấy rằng hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng là hành vi trái pháp luật, do chủ thể có năng lực hành vi thực hiện...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: