Thực hiện Quy chế quản lý đề tài khoa học của Thanh tra Chính phủ ban hành theo quyết định số 2315/QĐ-TTCP ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ (Quy chế năm 2016), từ năm 2016 đến...

Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) đã được các đại biểu Quốc hội thảo luận và đa số ý kiến đồng thuận cho rằng dự thảo Luật đã bảo đảm nguyên tắc quán triệt, cụ thể...

Hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay được tổ chức theo cấp hành chính từ trung ương đến địa phương. Trong đó, cơ quan thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết...

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò quan trọng, nó thể hiện sự quyết tâm của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Vai trò của Đảng trong công tác...

Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng có tác động lớn đến hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng giúp nhận định chính xác quy mô, tính...

Lợi dụng quyền lực, tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ đang là một thực tế gây bức xúc trong dư luận xã hội và được Đảng, nhà nước ta đặc biệt quan tâm để đề ra biện pháp giải quyết trong...

Xung đột lợi ích đến nay không phải là một khái niệm quá xa lạ với các nhà làm chính sách quản trị nhà nước và giới luật học nước ta. Khái niệm xung đột lợi ích đã được đưa vào là một chế định quan...

Giám sát là một hoạt động cơ bản của các cơ quan nhà nước, đã được pháp luật ghi nhận trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 quy...

Công vụ là thuật ngữ được xem xét, đánh giá từ nhiều góc độ khác nhau. Dù có nhiều quan niệm khác nhau về công vụ nhưng nhìn một cách tổng thể, công vụ là một loại hoạt động mang tính quyền lực -...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: