Gần đây vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm rất được nhiều người quan tâm bởi lương thực, thực phẩm luôn là nhu cầu thiết yếu không thể thiếu đối với tất cả người dân, đặc biệt nó ảnh hưởng trực...

Hoạt động phòng, chống tham nhũng được xác định là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng; tuy nhiên, có một số cơ quan làm nòng cốt trong cuộc đấu...

Quan niệm về doanh nghiệp nhà nước và việc xác lập địa vị pháp lý, mô hình tổ chức của các doanh nghiệp nhà nước liên quan trực tiếp đến việc xác định trách nhiệm của các doanh nghiệp trong thực...

Tình hình thực hiện và một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định về  trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trong những năm qua, công tác thi hành pháp luật đã được các cấp chính quyền từ Trung ương...

Cụ Bùi Bằng Đoàn với công tác thanh tra

Cụ Bùi Bằng Đoàn sinh ngày 19 tháng 9 năm 1889, tại làng Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông (nay thuộc Thành phố Hà Nội) trong một gia đình truyền thống Nho học. Ông nội là Tiến sĩ Bùi Tuấn, hàm...

Trong thời gian qua, Thanh tra Chính phủ đã triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học, trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành như thanh tra,tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và...

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2019) đã quy định phòng, chống tham nhũng trong các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước. Đây là một bước phát triển mới của...

Không thể phủ nhận những kết quả tích cực của hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trong những năm vừa qua. Đó là, hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp đã giúp cơ quan quản lý nhà nước...

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. Để đảm bảo cho các quy định của Luật...

Theo cách hiểu thông thường, tố cáo là việc công dân đưa ra những thông tin về một hành vi, vụ việc sai phạm nào đó một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, công khai hoặc bí mật; hoặc những thông tin về...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: