Được quy định trong Luật Viên chức và Luật Phòng, chống tham nhũng, Quy tắc ứng xử nằm trong số các giải pháp phòng ngừa xung đột lợi ích, chống tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. Mặc dù...

Điều 2 Luật Thanh tra năm 2010 quy định: “Mục đích hoạt động thanh tra nhằm phát hiện sở hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc...

Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn là việc các thông tin kê khai về tài sản, thu nhập của người kê khai được cung bố rộng rãi tới công chúng. Trong một số trường...

Năm 2021, Đoàn đại biểu Thanh tra Chính phủ đã tham dự 04 phiên hội thảo trực tuyến trong khuôn khổ Chương trình tăng cường năng lực do Sáng kiến Chống tham nhũng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và...

Việc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo và phân định thẩm quyền giải quyết tố cáo giữa cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan đảng có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp...

Hoạt động thanh tra luôn gắn liền và là chức năng thiết yếu, không thể thiếu được của quản lý nhà nước. Không chỉ có vậy, trong nhiều Nghị quyết của Đảng, hoạt động thanh tra còn được khẳng định là...

Quản lý nhà nước về giải quyết khiếu nại hành chính là những hoạt động xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật và kiểm soát việc thực hiện pháp luật giải quyết khiếu nại hành chính của các...

Xử lý vi phạm hành chính là một trong ba phương thức xử lý vi phạm trong pháp luật về phòng, chống tham nhũng, bên cạnh xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự. Xử lý vi phạm hành chính các hành...

Trợ giúp pháp lý là hoạt động tư vấn, trợ giúp, hướng dẫn, đưa ra các ý kiến pháp lý và (hoặc) đại diện pháp lý và cung cấp các dịch vụ trên một cách miễn phí cho người có quyền được hưởng trợ giúp...

Luật Thanh tra được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011. Trên cơ sở quy định của Luật Thanh tra, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: