Xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ là tình huống phát sinh khi việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức bị tác động...

Kiểm soát tài sản, thu nhập là kiểm soát được động cơ tham nhũng của người có chức vụ, quyền hạn. Kiểm soát tốt làm giảm nguy cơ tham nhũng. Trước khi có hệ thống kiểm soát tài sản, thu nhập của...

Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan thanh tra, cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố là cách thức mà các cơ quan này...

Nguyên tắc pháp quyền dù là quan niệm kiểu pháp Đức “Etat de droit” (vốn là sản phẩm của những người nắm quyền lập pháp và hành pháp đại diện cho giai cấp mới thời kỳ này khoảng đầu thế kỷ XVIII)...

Pháp luật tiếp công dân quy định về trách nhiệm tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; quy định về tiếp công dân tại các cơ quan thuộc Chính phủ, đơn...

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Chính phủ đang xây dựng Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (sau đây gọi tắt là...

Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai là một trong những biện pháp hữu hiệu để minh bạch tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, tiến tới kiểm soát tài...

Theo các chuyên gia phân tích và nhận định, đại dịch COVID-19 đã tạo ra nhiều kẽ hở và cơ hội cho các sai phạm về liêm chính xảy ra, làm gia tăng các hành vi sai trái, tham nhũng đặc biệt trong lĩnh...

Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước. Bên cạnh các quy định về tổ chức và hoạt động...

Thanh tra nhân dân ở Việt Nam là thiết chế xã hội được hình thành có tính chất lịch sử, thành lập trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước. Thanh tra nhân dân...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: