Không thể phủ nhận vai trò của doanh nghiệp nhà nước suốt thời gian qua trong thực hiện chính sách kinh tế - xã hội; tạo nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước; thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh, quốc...

Quản trị nhà nước tốt, hay “quản trị tốt” (good governance) về bản chất không phải là một khái niệm mới hoàn toàn vì một số quan điểm về vấn đề này đã được đề cập bởi một số nhà tư tưởng Hy Lạp, La...

Hiện nay trên thế giới, mặc dù các cuộc chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, hoạt động can thiệp lật độ, ly khai, hoạt động khủng bố, những tranh chấp về lãnh thổ và các tài nguyên thiên nhiên,…...

Hoạt động thanh tra chuyên ngành và kiểm tra gắn bó chặt chẽ với quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu và phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước, thể hiện tính kịp thời trong giám sát đối với hoạt động quản...

Trong những năm qua, tình hình tố cáo của công dân còn diễn biến phức tạp và gay gắt. Nội dung tố cáo chủ yếu là tố cáo cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái trong quản lý,...

Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình là những thuật ngữ có lịch sử phát triển lâu đời trong lý thuyết về quản trị, gắn với yêu cầu về cách thức vận hành, quản lý của nhà nước. Hiện nay,...

Theo Hiến pháp và pháp luật, khiếu nại hành chính là một quyền và là một phương thức quan trọng để công dân bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Việc giải quyết khiếu nại là trách nhiệm, nghĩa...

Phối hợp giữa các cơ quan trong tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền tiếp dân tại Trụ sở phân công, kết hợp, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau làm...

Tham nhũng gây nên những thiệt hại lớn lao: Quỹ Tiền tệ quốc tế đã tính rằng nếu kiềm chế được tham nhũng thì các quốc gia phát triển sẽ tăng thêm được 4,5% thu nhập quốc dân; các nước đang phát...

Qua nghiên cứu các Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua, có thể nhận thấy một vài con số đáng chú ý như sau: Qua hoạt động thanh tra đã phát hiện 670 vụ với 1.815 đối...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: