Theo các chuyên gia phân tích và nhận định, đại dịch COVID-19 đã tạo ra nhiều kẽ hở và cơ hội cho các sai phạm về liêm chính xảy ra, làm gia tăng các hành vi sai trái, tham nhũng đặc biệt trong lĩnh...

Thanh tra nhân dân ở Việt Nam là thiết chế xã hội được hình thành có tính chất lịch sử, thành lập trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước. Thanh tra nhân dân...

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “Cán bộ Thanh tra như cái gương cho người ta soi, gương mờ thì không soi được”. Trong bối cảnh hiện nay, Chính phủ đang tập trung xây dựng nền công vụ liêm chính,...

Theo thông tin từ Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019, đến thời điểm 31/12/2018 khu vực kinh tế nhà nước có 2.486 doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh, trong số...

Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn đang nổi lên là một công cụ hữu hiệu trong cuộc chiến chống tham nhũng, có khả năng hỗ trợ cả khâu ngăn ngừa và cưỡng chế hành vi tham...

Là một thuật ngữ khá mới mẻ nhưng bản chất của trách nhiệm giải trình của nhà nước thì đã thực hành từ lâu, với công thức cổ điển nhất là việc công dân kiểm soát chính quyền của mình thông qua bầu...

Không thể phủ nhận vai trò của doanh nghiệp nhà nước suốt thời gian qua trong thực hiện chính sách kinh tế - xã hội; tạo nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước; thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh, quốc...

Hiện nay trên thế giới, mặc dù các cuộc chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, hoạt động can thiệp lật độ, ly khai, hoạt động khủng bố, những tranh chấp về lãnh thổ và các tài nguyên thiên nhiên,…...

Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình là những thuật ngữ có lịch sử phát triển lâu đời trong lý thuyết về quản trị, gắn với yêu cầu về cách thức vận hành, quản lý của nhà nước. Hiện nay,...

Qua nghiên cứu các Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua, có thể nhận thấy một vài con số đáng chú ý như sau: Qua hoạt động thanh tra đã phát hiện 670 vụ với 1.815 đối...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: