Quyền lực nhà nước (state power) là một trong nhiều dạng quyền lực trong xã hội, thể hiện ở khả năng của nhà nước buộc các chủ thể trong xã hội phải phục tùng chính sách, pháp luật do nhà nước đề ra...

Dân chủ hay là dân làm chủ hay quyền lực thuộc về nhân dân đang ngày càng trở thành vấn đề cơ bản và cấp thiết cho sự ổn định và phát triển của mỗi quốc gia. Khái niệm dân chủ được tiếp cận dưới...

Trong xác minh tài sản, thu nhập thì mục tiêu chung của việc xác minh là nhằm kết luận được tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai tài sản, thu nhập và tính trung thực trong việc giải...

Thể chế, chính sách quản lý tài chính công đã được Chính phủ Việt Nam không ngừng hoàn thiện trong những năm trở lại đây. Nhiều văn bản luật đã được ban hành, cùng với các quy định góp phần nâng cao...

Kiểm soát quyền lực là một quy luật tất yếu, một yêu cầu khách quan tự thân của các nhà nước nói chung, của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói riêng. Không có kiểm soát quyền lực thì...

Theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, có thế thấy rằng hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng là hành vi trái pháp luật, do chủ thể có năng lực hành vi thực hiện...

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng là một trong những nội dung quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng. Thời gian qua, qua hoạt động thanh tra, tiếp công...

Việc kê khai tài sản của những người có chức vụ, quyền hạn ở nước ta được quy định chính thức lần đầu tiên tại Pháp lệnh Chống tham nhũng năm 1998. Đến năm 2005, Luật Phòng, chống tham nhũng (Luật...

Trong các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Hiến pháp năm năm 2013, đất đai luôn được khẳng định là tài nguyên quốc gia quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn vốn nội lực phục vụ phát...

Chiến lược phòng, chống tham nhũng (PCTN) là một bộ phận cấu thành, nằm trong chỉnh thể hệ thống chính sách, chiến lược quốc gia, góp phần giải quyết vấn đề tham nhũng, đảm bảo sự ổn định chính trị,...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: