Không thể phủ nhận vai trò của doanh nghiệp nhà nước suốt thời gian qua trong thực hiện chính sách kinh tế - xã hội; tạo nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước; thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh, quốc...

Hiện nay trên thế giới, mặc dù các cuộc chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, hoạt động can thiệp lật độ, ly khai, hoạt động khủng bố, những tranh chấp về lãnh thổ và các tài nguyên thiên nhiên,…...

Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình là những thuật ngữ có lịch sử phát triển lâu đời trong lý thuyết về quản trị, gắn với yêu cầu về cách thức vận hành, quản lý của nhà nước. Hiện nay,...

Qua nghiên cứu các Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua, có thể nhận thấy một vài con số đáng chú ý như sau: Qua hoạt động thanh tra đã phát hiện 670 vụ với 1.815 đối...

Giám sát việc thực hiện luật là một trong những hoạt động giám sát quan trọng của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, ĐBQH. Để góp phần vào việc xây dựng tiêu chí giám sát, đánh giá việc thực hiện...

Tham nhũng là một hiện tượng phức tạp, gắn với một loạt yếu tố như kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và quản trị nhà nước. Để phòng, chống tham nhũng, có nhiều cách tiếp cận dẫn đến những giải...

Thực tiễn hoạt động phòng, chống tội phạm tham ô tài sản cho thấy, những tồn tại, hạn chế trong việc phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham ô tài sản là một trong những yếu tố...

Kiểm soát quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước cũng là một cuộc đấu tranh khó khăn, phức tạp, thường xuyên và lâu dài: đấu tranh trong chính bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, trong nội bộ mỗi tổ...

Quyền lực quan trọng nhất Hiến pháp trao cho Quốc hội là quyền lập pháp. Để việc thực hiện đúng mục đích, có giới hạn, bảo đảm các đạo luật được ban hành có tính dân chủ, pháp quyền, đáp ứng yêu cầu...

Hiện nay, Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) được dư luận hết sức quan tâm, nhất là các quy định về thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn đang còn có...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: