Hiện nay, Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) được dư luận hết sức quan tâm, nhất là các quy định về thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn đang còn có...

Trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế khi các loại hình kinh doanh ngày càng đa dạng, quan hệ kinh doanh ngày càng phức tạp, hình thức sở hữu ngày càng đan xen,...

Hoạt động phòng, chống tham nhũng được xác định là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng; tuy nhiên, có một số cơ quan làm nòng cốt trong cuộc đấu...

Quan niệm về doanh nghiệp nhà nước và việc xác lập địa vị pháp lý, mô hình tổ chức của các doanh nghiệp nhà nước liên quan trực tiếp đến việc xác định trách nhiệm của các doanh nghiệp trong thực...

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2019) đã quy định phòng, chống tham nhũng trong các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước. Đây là một bước phát triển mới của...

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. Để đảm bảo cho các quy định của Luật...

Theo cách hiểu thông thường, tố cáo là việc công dân đưa ra những thông tin về một hành vi, vụ việc sai phạm nào đó một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, công khai hoặc bí mật; hoặc những thông tin về...

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, được sửa đổi bổ sung năm 2007, 2012 (sau đây gọi tắt là Luật phòng, chống tham nhũng 2005), Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày...

Vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp là những hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức và quy tắc xử sự trong hoạt động tư pháp, do người (có thẩm quyền hoặc có liên quan đến hoạt động tư pháp) thực...

Để phòng, chống tham nhũng có hiệu quả, việc đánh giá thực trạng công tác phòng, chống tham nhũng có vai trò quan trọng. Đây là cơ sở thực tiễn để thấy được hiệu quả của...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: