XEM TÀI LIỆU CHI TIẾT
Quay lại
Số ĐK/Mã |
Tên Tài liệu | Đổi mới tổ chức và hoạt động ngành thanh tra nhằm tăng cường năng lực phòng, chống tham nhũng
Nội dung |
Ngày 23-11-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt - tiền thân của ngành Thanh tra. Hơn 65 năm qua, ngành Thanh tra đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình, góp phần quan trọng vào việc xây dựng, hoàn thiện bộ máy nhà nước.

 
Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, tùy thuộc vào thời điểm và tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra đều có sự thay đổi nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Từ khi Việt Nam bước vào thời kỳ đổi mới, nền kinh tế quan liêu, tập trung bao cấp dần được chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phương thức lãnh đạo, quản lý đời sống kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước cũng có sự thay đổi mạnh mẽ. Những thay đổi căn bản đó đã đặt ra đòi hỏi mới đối với tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, trong đó có tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra.
 
Để đáp ứng những yêu cầu đổi mới, đặc biệt là yêu cầu từ việc cải cách nền hành chính nhà nước, yêu cầu của phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra cần phải tiếp tục được hoàn thiện. Thời gian gần đây, ngành Thanh tra đã có những thay đổi về tổ chức, hoạt động của mình và đã thu được những kết quả quan trọng. Công tác thanh tra đã thể hiện sự chủ động, gắn liền với quản lý nhà nước trên các lĩnh vực trọng điểm. Hàng năm, ngành Thanh tra đã triển khai thanh tra trên diện rộng, tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm được xã hội quan tâm. Tổ chức ngành Thanh tra được hình thành vững chắc từ trung ương đến địa phương và trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đội ngũ cán bộ thanh tra ngày càng chuyên nghiệp và có trình độ chuyên môn cao. Tuy nhiên, hiệu quả, hiệu lực của hoạt động thanh tra vẫn còn những tồn tại, hạn chế, chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới và đặc biệt là yêu cầu từ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Trước tình hình trên, Thanh tra Chính phủ đã thực hiện một số nghiên cứu, đánh giá khá toàn diện về tổ chức và hoạt động của ngành. Từ đó thấy được những mặt tích cực cần phát huy và những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục, cũng như những khó khăn, thách thức đang đặt ra đối với ngành Thanh tra. Trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị, định hướng hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, trong đó có việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng và thực hiện hoạt động thanh tra nhằm phòng, chống tham nhũng. Được sự hỗ trợ của Dự án GI-UNCAC, Viện Khoa học Thanh tra đã phối hợp với các chuyên gia biên soạn cuốn sách “Đổi mới tổ chức và hoạt động ngành Thanh tra nhằm tăng cường năng lực Phòng, chống tham nhũng” trên cơ sở các kết quả nghiên cứu trong thời gian qua.
 
Cuốn sách gồm 2 phần:
 
Phần 1: Một số vấn đề chung về công tác thanh tra - cơ sở thiết lập tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra;
 
Phần 2: Khuôn khổ thể chế và việc đổi mới tổ chức, hoạt động của ngành Thanh tra góp phần phòng, chống tham nhũng.
 
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Ảnh Minh họa |
Tác giả | -
Ngôn ngữ | Vietnamese
Phân loại | Sách đã xuất bản
Lĩnh vực |
Năm xuất bản |
Nhà xuất bản |
Link bản điện tử |
File Tài liệu |
Thiết kế và phát triển bởi Trí Nam