XEM TÀI LIỆU CHI TIẾT
Quay lại
Số ĐK/Mã |
Tên Tài liệu | Tài liệu tham khảo về phòng, chống tham nhũng
Nội dung |
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Nhiều cán bộ, đảng viên giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, đi đầu trong cuộc đấu tranh này. Nhiều vụ án tham nhũng, trong đó có những vụ án lớn, phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng đã được phát hiện, xử lý. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn nhiều hạn chế; tham nhũng, lãng phí vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp, gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, làm một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta.
 
Nhằm góp phần cung cấp những kiến thức, nâng cao hiểu biết và ý thức của toàn xã hội về phòng, chống tham nhũng, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Tài liệu tham khảo về phòng, chống tham nhũng do Viện Khoa học Thanh tra thuộc Thanh tra Chính phủ biên soạn. Cuốn sách gồm 3 chương:
 
Chương I: Khái niệm, nguyên nhân tham nhũng;
 
Chương II: Tác hại của tham nhũng;
 
Chương III: Kinh nghiệm của một số nước và vùng lãnh thổ về phòng, chống tham nhũng.
 
Cuốn sách đưa đến cho bạn đọc bức tranh chung về tình trạng tham nhũng hiện nay, phân tích những tác hại, nguy cơ, thách thức của tham nhũng đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội đất nước, những nỗ lực chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời, làm rõ những yêu cầu đối với toàn xã hội trong cuộc đấu tranh khó khăn và phức tạp chống tham nhũng. Cuốn sách sẽ là một nguồn tài liệu tham khảo hữu ích, thiết thực đối với đông đảo độc giả.
 
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc./.
Ảnh Minh họa |
Tác giả | -
Ngôn ngữ | Vietnamese
Phân loại | Sách đã xuất bản
Lĩnh vực |
Năm xuất bản |
Nhà xuất bản |
Link bản điện tử |
File Tài liệu |
Thiết kế và phát triển bởi Trí Nam