Hội thảo khoa học triển khai đề tài cấp cơ sở 2023: “Tiếp nhận, xử lý phản ánh của doanh nghiệp về tham nhũng, tiêu cực của cơ quan hành chính nhà nước”

Ngày 25/5/2023, tại Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra đã diễn ra cuộc hội thảo đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2023: “Tiếp nhận, xử lý phản ánh của doanh nghiệp về tham nhũng, tiêu cực của cơ quan...

Hội thảo khoa học triển khai đề tài cấp cơ sở 2023: “Xử lý đơn thư vượt cấp, chuyển tiếp, kéo dài”

Ngày 25/5/2023, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học: “Xử lý đơn thư vượt cấp, chuyển tiếp, kéo dài”. Đề tài do CN. Trần Lan Hương, Viện Chiến lược và Khoa học...

Hội thảo định hướng nội dung nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ “Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng”

Ngày 24/5/2023, tại Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Ban chủ nhiệm đề tài khoa học cấp bộ năm 2023-2024: “Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động thanhtra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,...

Trả lời bạn: Trần Thị Loan - Lạng Giang - Bắc Giang  

Trả lời bạn: Vũ Thị Hoàng Oanh - Long Biên - Tp.Hà Nội

Trả lời bạn: Vũ Thanh Huyền - Hoài Đức - Tp. Hà Nội

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: