Hỏi đáp
Các bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo mẫu liên hệ nhanh dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời các bạn nhanh nhất có thể.
Gửi Làm lại

Nghị quyết số 18/NQ-TW, Hội nghị Trung ương 6 khoá XII, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đặt ra mục tiêu tiếp...

Xin cho biết theo quy định hiện nay người tiến hành thanh tra, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, thành viên khác của Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra nếu có...

Việc xử lý chồng chéo kế hoạch thanh tra được thực hiện như thế nào?

Lê Minh Tâm - Kiến Xương, Thái Bình

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: