Văn bản pháp luật
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 132      
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nơi ban hành Trích yếu Tài liệu
1 25/2019/TT-BQP Thông tư 25/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với các đối tượng trong Quân đội làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 10/05/2019 Bộ Quốc Phòng
2 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo 19/10/2018 Bộ Công an; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Quốc phòng; Bộ Tài chính; Toà án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao
3 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định phối hợp trong việc báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp 20/05/2018 Bộ Công an; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Quốc phòng; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Toà án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao
4 05/2018/TT-BKHCN Thông tư 05/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-BKHCN ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ 01/07/2018 Bộ Khoa học và Công nghệ
5 63/2017/TT-BTC Thông tư 63/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân 15/08/2017 Bộ Tài Chính
6 01/2017/TT-BVHTTDL Thông tư 01/2017/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chi tiết khoản 2 Điều 21 Nghị định 173/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/04/2017 Bộ Thể thao - Văn hoá - Du lịch
7 01/2017/TT-BNV Thông tư 01/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ thanh tra ngành Giao thông vận tải 01/04/2017 Bộ Nội Vụ
8 03/2016/TT-TTCP Thông tư 03/2016/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân 15/02/2017 Thanh tra Chính phủ
9 320/2016/TT-BTC Thông tư 320/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 01/02/2017 Bộ Tài Chính
10 36/2016/TT-NHNN Thông tư 36/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng 18/02/2017 Thanh tra Chính phủ - Ngân hàng Nhà nước
11 32/2016/TT-BGTVT Thông tư 32/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2014/TT-BGTVT ngày 25/02/2014 của Bộ Giao thông Vận tải quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của Thanh tra ngành Giao thông Vận tải 01/01/2017 Bộ Giao thông Vận tải
12 33/2016/TT-BNNPTNT Thông tư 33/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành và trang phục, thẻ công chức thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 15/12/2016 Bộ Nông nghiệp Phát triển và Nông thôn
13 02/2016/TT-TTCP Thông tư 02/2016/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính 05/12/2016 Thanh tra Chính phủ
14 23/2016/TT-BGDĐT Thông tư 23/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi 28/11/2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo
15 01/2016/TT-TTCP Thông tư 01/2016/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra 20/11/2016 Thanh tra Chính phủ
16 04/2016/TT-BNV Thông tư 04/2016/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tôn giáo 25/07/2016 Bộ Nội Vụ
17 70/2016/TTLT-BTC-TTCP Thông tư liên tịch 70/2016/TTLT-BTC-TTCP của Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ quy định việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng 24/06/2016 Bộ Tài Chính - Thanh tra Chính phủ
18 15/2016/TT-BCT Thông tư 15/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương 25/09/2016 Bộ Công Thương
19 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN của Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn phong tỏa tài sản của đối tượng thanh tra 10/01/2016 Thanh tra Chính phủ - Ngân hàng Nhà nước
20 151/2015/TT-BTC Thông tư 151/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân 20/11/2015 Bộ Tài Chính
Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: