Hội nghị nghiệm thu Đề tài khoa học cấp bộ:

Ngày 29/6/2012 tại Thanh tra Chính phủ, Viện Khoa học Thanh tra tổ chức Hội nghị nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra, khiếu...

Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ: “Hệ thống các biện pháp nghiệp vụ cơ bản trong tiến hành thanh tra”

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2011 - 2012 của Thanh tra Chính phủ, ngày 11/5/2012, Viện Khoa học Thanh tra tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ “Hệ thống các biện pháp nghiệp vụ cơ...

Hội nghị nghiệm thu chuyên đề khoa học độc lập

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2012, ngày 20/4/2012 Viện Khoa học Thanh tra đã tổ chức nghiệm thu 03 Chuyên đề độc lập gồm: Chuyên đề :“Khiếu nại đòi lại nhà đã đưa vào công tư hợp doanh...

Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ

Ngày 30/12/2011 tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, dưới sự chủ trì của TS.Trần Đức Lượng – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, đã diễn ra buổi nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Công khai, minh bạch trong...

Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở

Làm rõ vai trò và ý nghĩa của luật sư tham gia trong quá trình giải quyết khiếu nại; đánh giá thực trạng về sự tham gia của luật sư trong quá trình giải quyết khiếu nại; đánh giá các quy định của...

Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Cơ sở khoa học của việc xây dựng Chuẩn mực thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật Thanh tra”

Hoạt động thanh tra trách nhiệm có những đặc điểm riêng biệt với các loại hình thanh tra khác. Tuy nhiên, hiện nay Quy trình thanh tra chung được áp dụng cho tất cả các loại hình thanh tra, do vậy...

Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Trách nhiệm chứng minh trong giải quyết vụ việc khiếu nại hành chính”

Ngày 28/12/2011, Viện Khoa học Thanh tra tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Trách nhiệm chứng minh trong giải quyết vụ việc khiếu nại hành chính” do ThS. Trần Văn Long, Phó...

Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Vai trò của cơ quan thanhtra trong việc xác định bồi thường thiệt hại do quyết định hành chính và hành vi hành chính gây ra”

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2011 của Thanh tra Chính phủ, ngày 26/12/2011, Viện Khoa học Thanh tra tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Vai trò của cơ quan thanh tra...

Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Cơ sở khoa học của việc hoàn thiện hệ thống các quy định nghiệp vụ về giải quyết khiếu nại, tố cáo”

Để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đòi hỏi hệ thống các quy trình nghiệp vụ về giải quyết khiếu nại, tố cáo phải được chuẩn hoá và được thực hiện một cách chính quy, bài bản...

Hội thảo khoa học Hối lộ và giải pháp chống hối lộ

Tình trạng hối lộ ở Việt Nam hiện nay đang diễn ra khá phổ biến với mức độ và quy mô ngày càng lớn, tuy nhiên việc chứng minh được hành vi hối lộ theo quy định pháp luật hiện hành lại gặp rất nhiều...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: