Trả lời bạn: Phạm Văn Hà - Huyện Đoàn Hùng, Tỉnh Phú Thọ

Theo cách hiểu thông thường, tố cáo là việc công dân đưa ra những thông tin về một hành vi, vụ việc sai phạm nào đó một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, công khai hoặc bí mật; hoặc những thông tin về...

Xem xét lại, giải quyết lại không phải là khái niệm rõ ràng về mặt ngôn ngữ học mà đó là thuật ngữ chỉ một loại nhiệm vụ được giao cho cơ quan, người có thẩm quyền trong giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Kiểm soát quyền lực nhà nước là một nguyên tắc trụ cột trong tổ chức và vận hành của bộ máy nhà nước để bảo đảm quyền lực nhà nước được sử dụng đúng đắn và hiệu quả. Hành pháp được thực hiện trước...

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, được sửa đổi bổ sung năm 2007, 2012 (sau đây gọi tắt là Luật phòng, chống tham nhũng 2005), Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày...

Tôi được biết, Luật tố cáo năm 2018 có quy định thời hạn giải quyết tố cáo là 30 ngày và đối với vụ việc phức tạp, đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn thêm thời gian...

Tôi được biết, Luật tố cáo năm 2018 có quy định thời hạn giải quyết tố cáo là 30 ngày và đối với vụ việc phức tạp, đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn thêm thời gian. Xin hỏi, tiêu chí về vụ việc...

Các yếu tố bảo đảm cho việc tổ chức các quan thanh tra nhà nước  theo hướng tập trung

Quan niệm về tổ chức ngành dọc là vấn đề phức tạp và có nhiều cách tiếp cận. Tuy nhiên, hiểu một cách đơn giản nhất thì ngành dọc là các cơ quan theo cùng chuyên môn, chuyên...

Hội thảo đề tài cấp bộ: Chất lượng cuộc thanh tra -  Thực trạng và giải pháp

Ngày 7/8/2019, Ban chủ nhiệm đề tài khoa học cấp bộ: “Chất lượng cuộc thanh tra - Thực trạng và giải pháp” tổ chức hội thảo khoa học với mục đích thảo luận, góp ý về một số kết quả nghiên cứu của đề...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: