Thanh tra Chính phủ họp kế hoạch triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg

Sáng ngày 11/7, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng đã chủ trì cuộc họp về kế hoạch triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: