Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức Thanh tra Chính phủ năm 2020

Ngày 22/01/2021, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chỉ đạo hội nghị. Tham dự Hội nghị có các Phó Tổng Thanh...

Phê duyệt Thuyết minh đề tài “Kiểm soát quyền lực trong thu hồi đất ở Việt Nam hiện nay”

Ngày 21/01/2021, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Viện CL&KHTT) tổ chức họp phê duyệt thuyết minh đề tài “Kiểm soát quyền lực trong thu hồi đất ở Việt Nam hiện nay” do PGS. TS. Doãn Hồng...

Hội nghị phê duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp bộ: “Kiểm soát quyền lực trong tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm cán bộ của cơ quan hành chính nhà nước”

Ngày 20.01.2020, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Hội đồng tư vấn, tuyển chọn đề tài khoa học cấp bộ tổ chức phê duyệt Thuyết minh đề tài khoa học năm 2021: “Kiểm soát quyền lực trong tiếp nhận, điều...

Hội nghị phê duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp bộ: “Kiểm soát quyền lực trọng hoạt động thanh tra”

Ngày 20.01.2020, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Hội đồng tư vấn, tuyển chọn đề tài khoa học cấp bộ tổ chức phê duyệt Thuyết minh đề tài khoa học năm 2021: “Kiểm soát quyền lực trọng hoạt động thanh...

Phê duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp bộ: “Các điều kiện đảm bảo cho việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn ở Việt Nam hiện nay”

Ngày 19/01/2021, tại Thanh tra Chính phủ, Hội đồng tư vấn, tuyển chọn đề tài khoa học cấp bộ của Thanh tra Chính phủ tổ chức phê duyệt Thuyết minh đề tài khoa học năm 2021: “Các điều kiện đảm bảo...

Phê duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp bộ: “Giám sát doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

Ngày 19/01/2021, tại Thanh tra Chính phủ, Hội đồng tư vấn, tuyển chọn đề tài khoa học cấp bộ của Thanh tra Chính phủ tổ chức phê duyệt Thuyết minh đề tài khoa học năm 2021: “Giám sát doanh nghiệp...

Phê duyệt Thuyết minh đề tài cơ sở 2021: Trợ giúp pháp lý trong thực hiện quyền khiếu nại, quyền tố cáo

Ngày 18/1/2021, tại Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (CL&KHTT), Hội đồng tư vấn, tuyển chọn đề tài khoa học (Hội đồng) tổ chức phê duyệt Thuyết minh đề tài khoa học cơ sở: “Trợ giúp pháp lý...

Phê duyệt Thuyết minh đề tài cơ sở: Hòa giải trong giải quyết khiếu nại, khởi kiện hành chính ở Việt Nam

Ngày 18/1/2021, tại Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (CL&KHTT), Hội đồng tư vấn, tuyển chọn đề tài khoa học (Hội đồng) tổ chức phê duyệt Thuyết minh đề tài khoa học cơ sở: “Hòa giải trong giải...

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin - thư viện

Thực hiện Kế hoạch số 1698/KH-TTCP ngày 05/10/2020 về việc đổi mới thư viện của Thanh tra Chính phủ, ngày 15/1/2021, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Viện CL&KHTT) tổ chức tập huấn, bồi dưỡng...

Phê duyệt đề tài cơ sở năm 2021: Tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người nước ngoài

Ngày 15/1/2021, tại Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (CL&KHTT), Hội đồng tư vấn, tuyển chọn (Hội đồng) đề tài tổ chức phê duyệt Thuyết minh đề tài cơ sở: “Tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: