Hội nghị toàn quốc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 27/6/2019, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình...

Hội thảo hoàn thiện Đề án: “Đổi mới Trang thông tin điện tử Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra”

Ngày 21/6/2019, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức hội thảo hoàn thiện Đề án: “Đổi mới Trang thông tin điện tử Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra”. Tham...

Hội thảo hoàn thiện Đề án

Nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển thư viện theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện và phục vụ nhu cầu sử dụng tài liệu của cán bộ,...

Hội nghị quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và một số văn bản mới ban hành

Ngày 14/6/2019, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức Hội nghị quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và một số văn bản mới ban hành tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và...

Hội thảo hoàn thiện nội dung sách: Xem xét, giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật

Ngày 13/6/2019, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra hội thảo hoàn thiện nội dung sách: “Xem xét, giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật ” do TS. Phạm Thị Huệ,...

Chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra

Ngày 17/5/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Chỉ thị số 769/CT-TTCP về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra​.

Hội thảo đề tài cấp bộ: Tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 7/6/2019, Ban chủ nhiệm đề tài cấp bộ: “Tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra trong các đơn vị sự nghiệp công lập” do TS. Trần Văn Long, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học, Viện Chiến lược và...

Hội đồng khoa học Thanh tra Chính phủ họp thường kỳ

Ngày 21/5/2019, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Hội đồng khoa học Thanh tra Chính phủ họp với nội dung: Thảo luận cho ý kiến vào Dự thảo danh mục đề tài khoa học năm 2020 của Thanh tra Chính phủ....

Thanh tra Chính phủ Việt Nam tiếp xã giao Đoàn cán bộ Thanh tra Chính phủ Lào

Ngày 20/5/2019, tại Trụ sở Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm tiếp xã giao Đoàn cán bộ Thanh tra Chính phủ Lào do Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại Vị Lạ Mung Khun Chít...

Tọa đàm nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ của Thanh tra Chính phủ đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ liêm chính - kiến tạo phát triển - phục vụ nhân dân

Chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ngày 16/5/2019, Thanh tra Chính phủ tổ chức Toạ đàm "Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ đáp ứng yêu cầu xây dựng...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: