Thông báo về việc tham dự Vòng 2 xét tuyển Viên chức làm việc tại Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra

Thực hiện Kế hoạch số 211/KH-CLKHTT ngày 28/10/2021 của Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra về việc xét tuyển Viên chức năm 2021; căn cứ Kết quả kiểm tra Phiếu dự tuyển - Vòng 1, Hội đồng xét...

Ngành Thanh tra tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021

Ngày 12/1, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của ngành Thanh tra. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và...

Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ “Xử lý người có hành vi tham nhũng”

Ngày 31/12, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Viện CL&KHTT) tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ “Xử lý người có hành vi tham nhũng” (Đề tài) do TS. Nguyễn Văn Tuấn - Phó Vụ...

Nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp bộ: “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”

Ngày 31/12/2021, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021: “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính trong tiếp công dân,...

Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Phòng, chống tham nhũng vặt ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”

Ngày 29/12/2021, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Viện CL&KHTT) tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ năm 2020 - 2021 “Phòng, chống tham nhũng vặt ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” (Đề...

Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ: “Kiểm soát nội bộ doanh nghiệp nhà nước nhằm phòng, chống tham nhũng”

Ngày 29.12.2021, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ: “Kiểm soát nội bộ doanh nghiệp nhà nước nhằm phòng, chống tham nhũng”. Đề tài do TS. Phạm Thị Huệ,...

Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Thanh tra chuyên đề diện rộng – Thực trạng và giải pháp”

Ngày 28.12.2021, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Thanh tra chuyên đề diện rộng – Thực trạng và giải pháp”. Đề tài do ThS. Lê Văn Đức, Phó Trưởng...

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Vai trò của xã hội trong kiểm soát tài sản, thu nhập nhằm phòng, chống tham nhũng”

Ngày 28/12/2021, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021: “Vai trò của xã hội trong kiểm soát tài sản, thu nhập nhằm phòng, chống tham...

Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Trợ giúp pháp lý trong thực hiện quyền khiếu nại, quyền tố cáo”

Ngày 28/12/2021, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Viện CL&KHTT) tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021 “Trợ giúp pháp lý trong thực hiện quyền khiếu nại, quyền tố cáo”...

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Việc phát hiện và xử lý vi phạm của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành”

Ngày 28/12/2021, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021: “Việc phát hiện và xử lý vi phạm của cơ quan được giao thực hiện chức năng...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: