Hội thảo tập huấn về kiểm soát tài sản, thu nhập

Ngày 22/9/2021 tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ Việt Nam phối hợp với Cơ quan Phòng chống ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) tổ chức Hội thảo trực tuyến tập huấn ASEAN-PAC về kiểm soát tài...

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra triển khai thực hiện Quyết định số 440/QĐ-TTCP ngày 13/8/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ

Ngày 17/9/2021, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (CL&KHTT) tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 440/QĐ-TTCP ngày 13/8/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Quy định chức...

Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Ngày 15/9, tại Hà Nội, các cơ quan nội chính ở Trung ương (Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Viện Kiểm sát...

Phát động cuộc thi: “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

Ngày 25/8, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Lễ phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm tham dự và chủ trì buổi phát động.

Hội thảo khoa học đề tài khoa học cấp bộ: Xử lý hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ

Ngày 12/8/2021, tại Hà Nội, Ban chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Bộ: “Xử lý hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ” tổ chức hội thảo trực tuyến lấy ý...

Hội thảo đề tài khoa học cấp bộ 2021 - 2022: “Kiểm soát quyền lực trong tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm cán bộ của cơ quan hành chính nhà nước”

Trong những năm qua, vấn đề kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ được Đảng và Nhà nước dặc biệt quan tâm. Theo đó, việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ là vấn đề hệ trọng của mỗi quốc...

Hội thảo đề tài khoa học cấp bộ 2021 - 2022: “Giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thanh tra”

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, hướng tới phát triển Chính phủ điện tử là xu thế tất yếu, là mô hình phổ biến của đa số các quốc gia trên thế giới. Đây cũng là vấn...

Thông báo Tuyển chọn chủ nhiệm đề tài khoa học năm 2022 của Thanh tra Chính phủ

Căn cứ Quyết định số 364/QĐ-TTCP ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2022 của Thanh tra Chính phủ, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra...

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2021

Ngày 08/7/2021, Viện chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức họp trực tuyến (zoom) sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2021. Tham dự cuộc họp có TS. Nguyễn Quốc Văn, Viện...

Hội thảo đề tài khoa học cấp bộ 2020 - 2021: Phòng, chống tham nhũng vặt ở Việt Nam

Mặc dù tham nhũng vặt xảy ra ở nhiều lĩnh vực, thường xuyên nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính; quản lý trật tự giao thông, đô thị; y tế; giáo dục; hải quan; thuế… Tuy nhiên, khác với tham...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: