Thông báo về việc xét tuyển viên chức làm việc tại Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Căn cứ nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04//2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng , sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018...

Hội thảo khoa học: “Giám sát việc thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”

Ngày 18/10/2019, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội thảo khoa học: “Giám sát việc thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” do TS. Đinh Văn Minh, Vụ trưởng...

Tọa đàm: Thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát doanh nghiệp nhà nước

Ngày 02/10/2019, tại Vĩnh Phúc, Thanh tra Chính phủ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Tọa đàm: “Khảo sát thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn...

Tọa đàm: Thực tiễn phối hợp giữa các cơ quan trong tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện nhiệm vụ của Tổng Thanh tra Chính phủ giao, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (CL&KHTT) tiến hành nghiên, cứu khảo sát thực trạng phối hợp giữa các cơ quan trong tiếp công dân tại Trụ...

Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Những yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với ngành Thanh tra”

Ngày 23/9/2019, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Công nghiệp 4.0 với ngành Thanh tra”. TS. Nguyễn Quốc Văn, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học thanh...

Phê duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp bộ: “Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn”

Ngày 11/9/2019, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức phê duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp bộ: “Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập của...

Hội thảo khoa học “Bùi Bằng Đoàn với cách mạng Việt Nam”

Ngày 09/9/2019, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: "Bùi Bằng Ðoàn với cách mạng Việt...

Hội thảo đề tài khoa học cấp bộ: “Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo”

Ngày 30/8/2019, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra tổ chức hội thảo đề tài khoa học cấp bộ với chủ đề: "Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố...

Hội thảo tự đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ: Hoàn thiện pháp luật tiếp công dân ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Ngày 23/8/2019, tại Thanh tra Chính phủ (TTCP), Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra (Viện CL&KHTT) tổ chức họp Hội đồng tự đánh giá đề tài khoa học cấp bộ: “Hoàn thiện pháp luật tiếp công dân ở...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: