Hội thảo đề tài “Phối hợp giữa Cơ quan thanh tra, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong hoạt động thanh tra”

Ngày 23/6/2022, tại Trụ sở Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (CL&KHTT), Ban Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở “Phối hợp giữa Cơ quan thanh tra, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong hoạt...

Hội thảo triển khai đề tài cấp cơ sở “Tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của chính quyền cấp xã - Thực trạng và giải pháp”

Ngày 23/6/2022, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra đã tổ chức hội thảo hoàn thiện đề cương nghiên cứu chi tiết đề tài cấp cơ sở: “Tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của...

Họp Hội đồng khoa học Thanh tra Chính phủ quý II năm 2022

Ngày 14/6/2022, tại Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Hội đồng khoa học Thanh tra Chính phủ đã tổ chức phiên họp định kỳ quý II năm 2022 của với nhiệm vụ chính là tư vấn xác định đề tài khoa học...

Hội thảo đề tài khoa học cấp bộ: “Kiểm soát quyền lực trong giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính”

Ngày 02/6/2022, tại Trụ sở Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Ban chủ nhiệm đề tài khoa học cấp bộ “Kiểm soát quyền lực trong giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính” tổ chức hội thảo triển khai...

Hội thảo đề tài “Chỉ số cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ - Thực trạng và giải pháp”

Ngày 02/6/2022, tại Trụ sở Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Viện CL&KHTT), Ban Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở “Chỉ số cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ - Thực trạng và giải...

Hội thảo triển khai nghiên cứu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Bảo đảm thực hiện quyền của đối tượng thanh tra”

Ngày 2/6/2022, tại Trụ sở Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Đ/c Đậu Thị Hiền, chuyên viên chính, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra - Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở: “Bảo đảm thực hiện...

Hội thảo đề tài khoa học cấp cơ sở: “Chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu của Trường Cán bộ thanh tra - Thực trạng và giải pháp”

Ngày 31/5/2022, tại Trụ sở Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở: “Chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu của Trường Cán bộ thanh tra - Thực trạng và giải...

Hội thảo triển khai nghiên cứu Đề tài khoa học cấp bộ: “Phòng ngừa, xử lý rủi ro trong hoạt động thanh tra”

Ngày 27/5/2022, tại Trụ sở Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, TS. Tạ Thu Thủy, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu và Hợp tác phát triển, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra - Chủ nhiệm đề tài khoa...

Hội thảo đề tài “Vai trò của chính phủ điện tử trong phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam”

Ngày 26/5/2022, tại Trụ sở Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Viện CLKHTT), Ban Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở “Vai trò của chính phủ điện tử trong phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam” tổ...

Họp phê duyệt đề cương nghiên cứu chuyên đề độc lập năm 2022

Ngày 25/05/2022, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra đã tổ chức phê duyệt đề cương nghiên cứu 05 chuyên đề khoa học độc lập năm 2022. Dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: