Hội thảo đề tài khoa học cấp bộ: “Kiểm soát quyền lực trong thu hồi đất ở Việt Nam hiện nay”

Ngày 21/9/2022, tại Trụ sở Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, PGS.TS. Doãn Thị Hồng Nhung, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội - Chủ nhiệm đã tài đã tổ chức hội thảo (lần 3) đề tài khoa học cấp...

Hội thảo lần 2 đề tài khoa học cấp bộ năm 2021 – 2022 “Điều kiện đảm bảo kiểm soát tài sản, thu nhập  của người có chức vụ, quyền hạn”

Ngày 16/9/2022, tại Trụ sở Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (CL&KHTT), ThS. Lê Thị Thúy, Trưởng phòng, Viện CL&KHTT - Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp bộ “Điều kiện đảm bảo kiểm soát tài sản, thu...

Hội thảo đề tài khoa học cấp bộ “Giám sát doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

Ngày 16/9/2022, tại Trụ sở Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Viện CLKHTT), trong khuôn khổ đề tài khoa học cấp bộ năm 2021 - 2022 “Giám sát doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam - Những vấn đề lý...

Tọa đàm khoa học “Bảo vệ việc làm của người tố cáo - Quy định pháp luật và thực tiễn”

Ngày 15/9/2022, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Viện CLKHTT) tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Bảo vệ việc làm của người tố cáo - Quy định pháp luật và thực tiễn” (Tọa đàm). Tham dự Tọa...

Hội thảo đề tài khoa học cấp bộ: “Giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thanh tra”

Ngày 09/9/2022, tại Trụ sở Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, TS. Cung Phi Hùng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra -Chủ nhiệm đề tài - đã tổ chức hội thảo (lần 2) đề tài khoa...

Hội thảo đề tài khoa học cấp bộ: “Kiểm soát quyền lực trong tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm cán bộ của cơ quan hành chính nhà nước”

Ngày 09/9/2022, tại Trụ sở Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, TS. Lưu Bình Nhưỡng, Phó ban Dân nguyện Quốc hội - Chủ nhiệm đã tài - đã tổ chức hội thảo (lần 2) đề tài khoa học cấp bộ: “Kiểm soát...

Hội thảo lần 2 đề tài khoa học cấp bộ  “Kiểm soát quyền lực trong hoạt động thanh tra”

Ngày 31/8/2022, tại Trụ sở Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (CLKHTT), Ban chủ nhiệm đề tài khoa học cấp bộ năm 2021-2022: “Kiểm soát quyền lực trong hoạt động thanh tra” đã tổ chức Hội thảo lần...

Trong khuôn khổ nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ 2021 -2022 “Quản trị tốt nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay” do PGS.TS Vũ Công Giao - Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội làm chủ nhiệm,...

Tọa đàm sinh hoạt khoa học : Tiếp công dân đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người thuộc thẩm quyền của Thanh tra Chính phủ

Ngày 30 tháng 8 năm 2022, tại Trụ sở Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (CL&KHTT), Viện CL&KHTT đã tổ chức sinh hoạt khoa học với chủ đề: “Tiếp công dân đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức...

Tọa đàm khoa học “Kiểm soát tài sản, thu nhập - Quy định pháp luật và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn”

Ngày 18/8/2022, trong khuôn khổ hoạt động phát triển sự nghiệp, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Viện CL&KHTT) đã phối hợp với Thanh tra tỉnh Tuyên Quang tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề:...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: