Hội thảo khoa học triển khai đề tài cấp cơ sở 2023: “Tiếp nhận, xử lý phản ánh của doanh nghiệp về tham nhũng, tiêu cực của cơ quan hành chính nhà nước”

Ngày 25/5/2023, tại Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra đã diễn ra cuộc hội thảo đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2023: “Tiếp nhận, xử lý phản ánh của doanh nghiệp về tham nhũng, tiêu cực của cơ quan...

Hội thảo khoa học triển khai đề tài cấp cơ sở 2023: “Xử lý đơn thư vượt cấp, chuyển tiếp, kéo dài”

Ngày 25/5/2023, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học: “Xử lý đơn thư vượt cấp, chuyển tiếp, kéo dài”. Đề tài do CN. Trần Lan Hương, Viện Chiến lược và Khoa học...

Hội thảo định hướng nội dung nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ “Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng”

Ngày 24/5/2023, tại Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Ban chủ nhiệm đề tài khoa học cấp bộ năm 2023-2024: “Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động thanhtra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,...

Tọa đàm khoa học “Xã hội trong công cuộc kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam”

Trong khuôn khổ đề tài khoa học độc lập cấp quốc gia “Kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam”, ngày 19/5/2023, tại Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Viện CL&KHTT), Ban...

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức Hội thảo  “Đạo đức liêm chính - động lực phát triển bền vững sự nghiệp Thanh tra”

Chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (CLKHTT) tổ chức Hội thảo “Đạo đức liêm chính - động lực phát triển bền vững sự nghiệp Thanh tra” với sự tham dự...

Hội thảo khoa học “Những vấn đề chung về giám sát cộng đồng đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng ngân sách nhà nước”

Ngày 12/5/2023, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (CLKHTT) tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Những vấn đề chung về giám sát cộng đồng đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sử dụng ngân sách...

Tọa đàm khoa học “Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng”

Trong khuôn khổ đề tài khoa học độc lập cấp quốc gia “Kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam”, ngày 27/4/2023, tại Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Viện CLKHTT), Ban Chủ...

Hội thảo khoa học “Thực trạng kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay”

Ngày 30/3/2023, tại Khánh Hòa, theo Kế hoạch nghiên cứu Đề tài khoa học độc lập cấp Quốc gia năm 2021 - 2024 “Kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam”, Viện Chiến lược và Khoa...

Tọa đàm sinh hoạt khoa học “Thực tiễn và kinh nghiệm trong công tác thanh tra”

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, ngày 29/3/2023, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra (CLKHTT) tổ chức hoạt động phát triển sự nghiệp Quý I với chủ đề “Thực tiễn và kinh nghiệm trong công tác...

Hội thảo khoa học “Những vấn đề lý luận về kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng”

Ngày 21/3/2023, tại Hà Nội, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học “Những vấn đề lý luận về kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng” trong khuôn khổ Đề tài...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: