Hội thảo đề tài khoa học cấp cơ sở: “Kiểm soát xung đợt lợi ích trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo”

Ngày 30/11/2020, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức hội thảo đề tài khoa học cấp cơ sở: “Kiểm soát xung đợt lợi ích trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo”. Đề tài do ThS. Vũ Đức...

Hội thảo hoàn thiện nội dung nghiên cứu đề tài “Phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Ngày 30/11/2020, tại Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Viện CL&KHTT), Ban Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020 “Phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà...

Hội thảo đề tài khoa học cấp cơ sở: “Đối tượng thanh tra - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

Ngày 30/11/2020, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý hoàn thiện nội dung nghiên cứu của đề tài khoa học cấp cơ sở “Đối tượng thanh tra - Những vấn đề lý luận và...

Nghiệm thu chuyên đề khoa học độc lập: “Cơ sở khoa học xây dựng Chương trình nghiên cứu khoa học của Thanh tra Chính phủ giai đoạn 2021 - 2026”

Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ quan trọng, giúp cung cấp cơ sở tin cậy cho việc hoàn thiện chính sách, pháp luật, quản lý điều hành và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của ngành Thanh tra. Từ năm...

Nghiệm thu Chuyên đề khoa học độc lập: “Nguồn lực tài chính, kỹ thuật và hợp tác phát triển sự nghiệp khoa học của Thanh tra Chính phủ”

Ngày 25/11/2020, tại Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (CL&KHTT) đã tổ chức nghiệm thu Chuyên đề khoa học độc lập: “Nguồn lực tài chính, kỹ thuật và hợp tác phát triển sự nghiệp khoa học của...

Nghiệm thu Chuyên đề khoa học độc lập: “Nghiên cứu biên dịch Trang tin điện tử của Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra nhằm mở rộng đối tượng tiếp cận”

Ngày 25/11/2020, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức nghiệm thu Chuyên đề khoa học độc lập: “Nghiên cứu biên dịch Trang tin điện tử của Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra nhằm mở rộng...

Nghiệm thu Chuyên đề khoa học độc lập: “Đổi mới phương pháp nghiên cứu khoa học của Thanh tra Chính phủ”

Ngày 25/11/2020, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức nghiệm thu Chuyên đề khoa học độc lập: “Đổi mới phương pháp nghiên cứu khoa học của Thanh tra Chính phủ” do ThS. Nguyễn Phương Vy,...

Gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2020)

Ngày 23/11/2020, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2020). Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì buổi gặp mặt....

Hội thảo: “Đổi mới tổ chức, hoạt động của ngành Thanh tra góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân”

Ngày 18/11/2020, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội thảo khoa học: “Đổi mới tổ chức, hoạt động của ngành Thanh tra góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân...

Thanh tra Chính phủ tổ chức Lễ tiếp nhận tư liệu, hiện vật xây dựng Phòng Truyền thống và Thư viện

Hướng tới Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam, ngày 17/11, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra và Văn phòng Thanh tra Chính phủ tổ chức Lễ tiếp nhận tư liệu, hiện vật xây dựng...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: