Hội thảo hoàn thiện đề cương đề tài cấp cơ sở: Nâng cao hiệu quả sử dụng chứng cứ trong hoạt động thanh tra

Chứng cứ trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo là căn cứ quan trọng, yếu tố quyết định giúp các bên trong vụ việc có liên quan xác định được sự thật khách quan, giúp cơ quan nhà...

Hội thảo hoàn thiện đề cương nghiên cứu đề tài “Đối tượng thanh tra - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

Ngày 03/7/2020, tại Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Viện CL&KHTT), Ban chủ nhiệm đề tài tổ chức Hội thảo hoàn thiện đề cương nghiên cứu đề tài “Đối tượng thanh tra - Những vấn đề lý luận và...

Hội thảo hoàn thiện đề cương nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ: Kiểm soát nội bộ Doanh nghiệp nhà nước nhằm phòng, chống tham nhũng

Ngày 02/7/2020, tại Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra (CL&KHTT), Ban chủ nhiệm đề tài cấp bộ: “Kiểm soát nội bộ Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) nhằm phòng, chống tham nhũng” tổ chức hội thảo lấy ý...

Tọa đàm hoàn thiện phiếu khảo sát (theo thông báo số 46/TB-BCSĐ)

Thực hiện chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ tại Thông báo số 46-TB/BCSĐ ngày 18/3/2019 về việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TƯ ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng...

Đại hội Chi bộ Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra nhiệm kỳ 2020 -2025

Thực hiện Kế hoạch 150-KH/ĐU.22 ngày 04/12/2019 của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về Đại hội Đảng bộ, chi bộ trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 -...

Đổi mới công tác truyền thông của Thanh tra Chính phủ

Chiều ngày 26/6/2020, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (CL&KHTT) tổ chức hội thảo hoàn thiện Đề cương Đề tài khoa học cấp cơ sở “Đổi mới công tác truyền thông của Thanh tra Chính phủ. Đề tài do...

Hội thảo hoàn thiện đề cương nghiên cứu đề tài: “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”

Ngày 25/6/2020, tại Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Viện CL&KHTT) đã diễn ra Hội thảo đề tài khoa học cấp bộ: “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính trong tiếp công dân,...

Hội thảo hoàn thiện đề cương đề tài cấp cơ sở: Phòng, chống tham tham nhũng trong các tổ chức chính trị, xã hội ở Việt Nam

Ngày 25/6/2020, tại Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (CL&KHTT), Ban chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở: “Phòng, chống tham tham nhũng trong các tổ chức chính trị, xã hội ở Việt Nam” tổ chức hội thảo...

Họp Hội đồng Khoa học Thanh tra Chính phủ

Ngày 23/6/2020, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, TS. Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì cuộc họp Hội đồng Khoa học Thanh tra Chính phủ để bàn về Danh mục đề tài khoa học năm 2021....

Tọa đàm khoa học: Giới thiệu “Phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch và xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp”

Thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp khoa học năm 2020, ngày 19/6/2020 Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức buổi Tọa đàm khoa học với nội dung giới thiệu “Phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch và...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: