Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Thanh tra Chính phủ

Ngày 13/01, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ;...

Họp Hội đồng Khoa học Thanh tra Chính phủ

Ngày 12/01/2023, Hội đồng khoa học Thanh tra Chính phủ tổ chức họp tổng kết công tác năm 2022 và xây dựng kế hoạch công tác năm 2023. TS. Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch Hội...

Ngành Thanh tra tổ chức hội nghị tổng kết năm 2022

Ngày 06/01/2023, tại Hà Nội, Ngành Thanh tra tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị....

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ “Kiểm soát quyền lực trong hoạt động thanh tra”

Ngày 30/12/2022, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Viện CL&KHTT) tổ chức họp nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ năm 2021 - 2022 “Kiểm soát quyền lực trong hoạt động thanh tra” do TS. Nguyễn Quốc...

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ “Quản trị tốt nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay”

Ngày 30/12/2022, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Viện CL&KHTT) tổ chức họp nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ năm 2021 - 2022 “Quản trị tốt nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay” do...

Họp nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ năm 2021 - 2022: “Điều kiện bảo đảm kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn”

Ngày 29/12/2022, Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu đề tài Thanh tra Chính phủ (Hội đồng nghiệm thu) đã tổ chức buổi họp nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ năm 2021 - 2022: “Điều kiện bảo đảm kiểm...

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ “Kiểm soát quyền lực trong tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm cán bộ của cơ quan hành chính nhà nước”

Ngày 29/12/2022, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Viện CL&KHT) tổ chức họp nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ “Kiểm soát quyền lực trong tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm cán bộ của cơ quan hành...

Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ: “Giám sát doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

Ngày 29/12/2022, tại Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị nghiệm thức chính thức đề tài khoa học cấp bộ: “Giám sát doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam - Những vấn...

Họp Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài khoa học cấp bộ: “Kiểm soát quyền lực trong hoạt động thanh tra”

Ngày 27/12/2022, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Viện CL&KHTT) đã tổ chức họp Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài khoa học cấp bộ: “Kiểm soát quyền lực trong hoạt động thanh tra” do...

Hội nghị nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp bộ năm 2021 - 2022: “Kiểm soát quyền lực trong thu hồi đất ở Việt Nam hiện nay”

Ngày 26/12/2022, tại Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp bộ năm 2021- 2022: “Kiểm soát quyền lực trong thu hồi đất ở...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: