Hội thảo đề tài khoa học học cấp bộ: “Nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn”

Ngày 11/9/2020, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức hội thảo đề tài khoa học cấp bộ: “Nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền...

Hội thảo hoàn thiện đề cương đề tài khoa học cấp bộ: “Hoàn thiện pháp luật về quản lý vốn đầu tư công qua công tác thanh tra, kiểm toán nhà nước”

Ngày 21/8/2020, tại Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (CL&KHTT), Ban chủ nhiệm khoa học cấp bộ: “Hoàn thiện pháp luật về quản lý vốn đầu tư công qua công tác thanh tra, kiểm toán nhà nước” tổ...

Hội thảo đề tài khoa học cấp bộ: “Phòng, chống tham nhũng vặt ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”

Ngày 21/8/2020, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức hội thảo triển khai đề tài khoa học cấp bộ: “Phòng, chống tham nhũng vặt ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”. Đề tài do GS.TS. Nguyễn...

Hội thảo đề tài khoa học cấp bộ: “Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra - Thực trạng và giải pháp”

Ngày 14/8/2020, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức hội thảo đề tài khoa học cấp bộ: “Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra - Thực trạng và giải pháp”. Đề tài do ThS. Lê Thị Thúy,...

Hội thảo đề tài khoa học cấp bộ: Kết luận thanh tra - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Ngày 14 /8/2020, tại Viện Chiến và Khoa học thanh tra (CL&KHTT) diễn ra hội thảo đề tài khoa học cấp bộ: “Kết luận thanh tra - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Đề tài do TS. Nguyễn Tuấn Khanh,...

Thanh tra Chính phủ giao ban công tác tháng 07/2020

Ngày 13/8, TTCP tổ chức họp giao ban công tác tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp. Tham dự có...

Hội thảo “Kinh nghiệm trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư”

Ngày 31/7, tại Quảng Ninh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đã chủ trì Hội thảo “Kinh nghiệm trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư” do Tạp chí Thanh tra phối hợp với Thanh tra...

Hội thảo đề tài khoa học cấp bộ: “Xử lý người có hành vi tham nhũng”

Ngày 29/7/2020, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức hội thảo đề tài khoa học cấp bộ: “Xử lý người có hành vi tham nhũng”. Đề tài do TS. Nguyễn Văn Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh...

Hội thảo đề tài khoa học “Chiến lược phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn”

Ngày 24/7/2020, tại Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Viện CL&KHTT), Ban Chủ nhiệm đề tài “Chiến lược phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn” tổ chức Hội thảo hoàn thiện đề...

Đề cương Báo cáo tình hình giải quyết phản ánh, kiến nghị và bảo vệ người phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực

Thực hiện chỉ đạo cảu Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Văn bản số 1061/VPCP-V.I ngày 01/02/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thi số 27-CT/TW ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: