Khiếu nại hành chính là việc công dân, cơ quan, tổ chức chịu sự tác động trực tiếp của quyết định hành chính, hành vi hành chính đề nghị cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ...

Hội thảo tập huấn về kiểm soát tài sản, thu nhập

Ngày 22/9/2021 tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ Việt Nam phối hợp với Cơ quan Phòng chống ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) tổ chức Hội thảo trực tuyến tập huấn ASEAN-PAC về kiểm soát tài...

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra triển khai thực hiện Quyết định số 440/QĐ-TTCP ngày 13/8/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ

Ngày 17/9/2021, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (CL&KHTT) tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 440/QĐ-TTCP ngày 13/8/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Quy định chức...

Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Ngày 15/9, tại Hà Nội, các cơ quan nội chính ở Trung ương (Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Viện Kiểm sát...

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến kiện toàn tổ chức, và hoạt động của ngành Thanh tra và đã đề ra nhiều chủ trương, định hướng chỉ đạo về vấn đề này như Nghị quyết số...

“Đạo đức công vụ” là thuật ngữ đã được sử dụng phổ biến và là một trong những nội dung quan trọng của văn hóa công vụ. Mặc dù vậy, hiện chưa có giải thích, làm rõ những yếu tố cấu thành đạo đức công...

Ở Việt Nam, phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Điều này được thể hiện trong nhiều văn kiện của Đảng, chính sách, chủ trương của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng...

Ngày 20 tháng 11 năm 2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: