Hội thảo khoa học: “Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Lâm Đồng”
Ngày đăng:  26/06/2024 | 08:45 SA | 36
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và căn cứ Kế hoạch công tác năm 2024 của Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (CL&KHTT); nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra chia sẻ các kết quả nghiên cứu, các quy định pháp luật mới ban hành và thực tiễn tổ chức, hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, ngày 25 tháng 6 năm 2024, Viện CL&KHTT phối hợp với Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đồng chủ trì, tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Lâm Đồng”. TS. Nguyễn Quốc Văn, Viện trưởng Viện CL&KHTTvà Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đồng chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có lãnh đạo và cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh;đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh Lâm Đồng và viên chức Viện CL&KHTT.
...

Tại hội thảo, TS. Cung Phi Hùng, Phó Viện trưởng Viện CL&KHTT trình bày báo cáo dẫn đề, giới thiệu khái quát chung về Viện CL&KHTT và mục tiêu hội thảo. TS. Cung Phi Hùng nhấn mạnh, thời gian tới, Viện CL&KHTT  sẽ tiếp tục tổ chức triển khai các tọa đàm, hội thảo khoa học và hợp tác nghiên cứu với các cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế, tổ chức chính trị - xã hội… và các địa phương để phục vụ cho việc định hướng nội dung nghiên cứu và triển khai các nội dung nghiên cứu cụ thể về các vấn đề quan trọng như: Kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng; Tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra đáp ứng yêu cầu về phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước; Đổi mới tổ chức và hoạt động tiếp công dân; Phòng ngừa và xử lý rủi ro trong hoạt động thanh tra; Nâng cao hiệu quả thực hiện trách nhiệm trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống tham nhũng; Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất ở Việt Nam. Với mong muốn như  trên, Viện CL&KHTT hy vọng sẽ nhận được sự hợp tác tích cực của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng và sự chia sẻ, trao đổi của các quý vị đại biểu tham dự tại hội thảo lần này về thực tế và kinh nghiệm trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại địa phương.

Tiếp theo, TS. Nguyễn Huy Hoàng, Phó Viện trưởng Viện CL&KHTT giới thiệu chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, cập nhật kiến thức mới về các lĩnh vực công tác của ngành Thanh tra và các nội dung khác phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Về phía tỉnh Lâm Đồng, có đại diện Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở trình bày tham luận về tình hình hoạt động thanh tra trên đại bàn tỉnh Lâm Đồng và những vấn đề đặt ra; đại diện Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện trình bày tham luận vê công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Các tham luận về cơ bản đã đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và đưa ra một số kiến nghị. Về kết quả đạt được, công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo đúng thẩm quyền, nội dung, đối tượng, trình tự, thủ tục quy định, kết luận bảo đảm quy định của pháp luật bám sát Kế hoạch thanh tra năm 2024 tỉnh Lâm Đồng đã được phê duyệt; việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh cơ bản bảo đảm đúng quy định của pháp luật về thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại, cơ sở pháp lý, khía cạnh pháp lý giải quyết; công tác phòng, chống tham nhũng và tiêu cực được chú trọng thực hiện.

Về một số tồn tại, khó khăn, các tham luận chỉ ra công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra hiệu quả chưa cao, một số kết luận, kiến nghị chậm được thực hiện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã tăng cường công tác tiếp công dân, tuy nhiên vẫn còn Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa tiếp công dân đủ số ngày theo quy định; Việc giải quyết một số vụ việc còn chậm, quá thời hạn quy định; Việc thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ của một số cơ quan, tổ chức, đơn vị còn sai sót, vi phạm nhưng công tác tự kiểm tra chưa phát hiện, chấn chỉnh kịp thời; Việc xác minh tài sản, thu nhập vẫn còn khó khăn, mất nhiều thời gian do chưa có cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; Việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ vẫn còn lúng túng, chưa có cách hiểu thống nhất để kê khai cho đúng và đầy đủ; Qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã phát hiện sai phạm nhưng việc kiến nghị xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan còn chưa cụ thể, kết quả xử lý chưa nghiêm, chưa tương xứng với hành vi vi phạm đã được kết luận.

Trên cơ sở một số khó khăn, vướng mắc, các đại biểu đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất: Đối với Chính phủ, cần sửa đổi, bổ sung Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài để thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện. Đối với Thanh tra Chính phủ, cần sớm xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập để các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện, khai thác dữ liệu phục vụ công tác xác minh tài sản, thu nhập các các cơ quan có thẩm quyền; Tiếp tục hướng dẫn các địa phương trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là những khó khăn, vướng mắc mà các địa phương xin ý kiến; Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc hướng dẫn, kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ.

Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận một số vấn đề đặt ra trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng từ thực tiễn tại tỉnh Lâm Đồng như: Vị trí, vai trò của các cơ quan thanh tra; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thanh tra; tổ chức bộ máy các cơ quan thanh tra; Một số khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Lâm Đồng.

Kết thúc  hội thảo, TS. Nguyễn Quốc Văn phát biểu tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự và khẳng định việc tổ chức hội thảo là diễn đàn để thảo luận, trao đổi về những kinh nghiệm trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng từ thực tiễn tại Lâm Đồng; chia sẻ cơ hội hợp tác trong nghiên cứu khoa học và tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức tỉnh Lâm Đồng.

Tin: Đậu Hiền

Ảnh: Hữu Thắng