Xin cho biết, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Tổng cục, Cục quy định trong Luật thanh tra 2022 có gì thay đổi so với Luật Thanh tra 2010?
Trả lời bạn: Nguyễn Đức Nam - Hưng Hà - Thái Bình
Ngày đăng:  23/12/2023 03:10 CH
Xin cho biết, vị trí, chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh theo Luật Thanh tra 2022?
Trả lời bạn: Nguyễn Bảo Nam - Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Ngày đăng:  23/12/2023 03:08 CH
Xin cho biết, quy định của pháp luật về ứng xử giữa công chức, viên chức với cấp trên và với đồng nghiệp trong ngành Thanh tra?
Trả lời bạn: Phạm Tuấn Anh - Quỳnh Lưu - Nghệ An
Ngày đăng:  23/12/2023 03:05 CH
Xin cho hỏi, việc báo cáo kết quả thanh tra được thực hiện như thế nào? Gồm những nội dung gì?
Trả lời bạn: Nguyễn Hoàng Nam - Tam Kỳ - Quảng Ngãi
Ngày đăng:  23/12/2023 03:03 CH
Xin cho hỏi, việc ban hành kết luận thanh tra của người ra quyết định thanh tra được thực hiện như thế nào?
Trả lời bạn: Minh Nhật - Uông Bí - Quảng Ninh
Ngày đăng:  23/12/2023 03:02 CH
Xin cho hỏi, bà Nguyễn Thị A đang là chuyên viên, nếu muốn chuyển sang ngạch thanh tra viên thì cần điều kiện, tiêu chuẩn nào? Hồ sơ chuyển ngạch gồm những gì?
Trả lời bạn: Phan Thùy Linh - Mộc Châu - Sơn La
Ngày đăng:  23/12/2023 02:57 CH
Xin cho biết, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Tổng cục, Cục quy định trong Luật thanh tra 2022 có gì thay đổi so với Luật Thanh tra 2010?
Trả lời bạn: Nguyễn Đức Nam - Hưng Hà - Thái Bình
Ngày đăng:  23/12/2023 03:10 CH
Xin cho biết, vị trí, chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh theo Luật Thanh tra 2022?
Trả lời bạn: Nguyễn Bảo Nam - Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Ngày đăng:  23/12/2023 03:08 CH
Xin cho biết, quy định của pháp luật về ứng xử giữa công chức, viên chức với cấp trên và với đồng nghiệp trong ngành Thanh tra?
Trả lời bạn: Phạm Tuấn Anh - Quỳnh Lưu - Nghệ An
Ngày đăng:  23/12/2023 03:05 CH
Xin cho hỏi, việc báo cáo kết quả thanh tra được thực hiện như thế nào? Gồm những nội dung gì?
Trả lời bạn: Nguyễn Hoàng Nam - Tam Kỳ - Quảng Ngãi
Ngày đăng:  23/12/2023 03:03 CH