...
Hội thảo đề tài khoa học cấp bộ: hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thưực hiện kế hoạch thanh tra
Ngày đăng:  20/06/2024 10:21 SA
...
Hội thảo “Chia sẻ kết quả nghiên cứu đánh giá thí điểm và đề xuất hoàn thiện Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp bộ”
Ngày đăng:  13/06/2024 03:51 CH
...
Hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo Báo cáo nghiên cứu: “Đề xuất chính sách, giải pháp và kế hoạch thực hiện Chiến lược phòng, chống tham nhũng của Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”
Ngày đăng:  07/06/2024 09:57 SA
...
Thanh tra Chính phủ hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Thanh tra Nhà nước Lào
Ngày đăng:  03/06/2024 02:54 CH
...
Hội thảo lần 2 đề tài khoa học cấp bộ năm 2023 - 2024 “Việc thực hiện trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước và các công cụ bảo đảm thực hiện nhằm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”
Ngày đăng:  31/05/2024 02:50 CH
...
Hội thảo lần 2 đề tài khoa học cấp bộ năm 2023 - 2024 “Thanh tra, kiểm tra đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước”
Ngày đăng:  31/05/2024 02:28 CH
...
Hội thảo đề tài khoa học cấp bộ: hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thưực hiện kế hoạch thanh tra
Ngày 19 tháng 6 năm 2024, tại Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Ban chủ nhiệm đề tài khoa học cấp bộ: “Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra” tổ chức hội thảo lần 1. ThS Văn Tiến Mai, Phó Cục trưởng Cục V, Thanh tra Chính phủ, Chủ nhiệm đề tài, chủ trì hội thảo.
Ngày đăng:  20/06/2024 10:21 SA
...
Hội thảo “Chia sẻ kết quả nghiên cứu đánh giá thí điểm và đề xuất hoàn thiện Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp bộ”
Trong khuôn khổ Kế hoạch triển khai phi dự án hợp tác với Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam “Hỗ trợ nâng cao năng lực thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng tại Việt Nam giai đoạn 2022 - 2024” theo Quyết định số 10/QĐ-TTCP ngày 09/01/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ, ngày 13/6/2024 tại Hà Nội, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Viện CL&KHTT) phối hợp với UNDP tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Chia sẻ kết quả nghiên cứu đánh giá thí điểm và đề xuất hoàn thiện Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp bộ”. Tham dự Hội thảo có đại diện đến từ Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ ngành TW, một số Viện nghiên cứu, Trường Đại học… tại Hà Nội.
Ngày đăng:  13/06/2024 03:51 CH
...
Hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo Báo cáo nghiên cứu: “Đề xuất chính sách, giải pháp và kế hoạch thực hiện Chiến lược phòng, chống tham nhũng của Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”
Ngày 06 tháng 6 năm 2024, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Kế hoạch triển khai phi dự án hợp tác với Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam “Hỗ trợ nâng cao năng lực thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng tại Việt Nam giai đoạn 2022 - 2024” theo Quyết định số 10/QĐ-TTCP ngày 09/01/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo Báo cáo nghiên cứu: “Đề xuất chính sách, giải pháp và kế hoạch thực hiện Chiến lược phòng, chống tham nhũng của Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”.
Ngày đăng:  07/06/2024 09:57 SA
...
Thanh tra Chính phủ hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Thanh tra Nhà nước Lào
Ngày 3/6, tại Hà Nội, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam Đoàn Hồng Phong đã chủ trì buổi tiếp đón và hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Thanh tra Nhà nước Lào do đồng chí Khamphan Phommathat (Khăm Phăn Phôm-Mạ-Thắt), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Trưởng ban phòng, chống tham nhũng Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước Lào làm Trưởng đoàn.
Ngày đăng:  03/06/2024 02:54 CH