Xin cho hỏi, pháp luật quy định như thế nào về trình tự, thủ tục giải quyết kiến nghị, phản ánh trong hoạt động thanh tra?
Trả lời bạn: Nguyễn Phương Oanh - Vân Hồ - Sơn La
Ngày đăng:  13/05/2024 02:06 CH
Xin cho hỏi, trường hợp nào người khiếu nại được nhờ trợ giúp viên pháp lý trong việc khiếu nại?
Trả lời bạn: Ngô Bảo Lam - Thanh Oai - Tp.Hà Nội
Ngày đăng:  13/05/2024 02:04 CH
Xin cho hỏi, trường hợp nào đơn khiếu nại không được thụ lý giải quyết?
Trả lời bạn: Trương Minh Đức - Lý Nhân - Hà Nam
Ngày đăng:  13/05/2024 02:02 CH
Xin cho biết, những vụ việc tiếp công dân trực tuyến là những vụ việc nào?
Trả lời bạn: Lê Hải Trung - Diễn Châu - Nghệ An
Ngày đăng:  13/05/2024 10:45 SA
Xin cho biết, nguyên tắc tổ chức tiếp công dân trực tuyến được thực thiện như thế nào?
Trả lời bạn: Lê Văn Hiến - Đồ Sơn - Tp. Hải Phòng
Ngày đăng:  13/05/2024 10:43 SA
Xin cho biết, quy định về những hành vi bị nghiêm cấm trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công chức ngành thanh tra?
Trả lời bạn: Hoàng Lan Anh - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
Ngày đăng:  13/05/2024 10:35 SA
Xin cho hỏi, pháp luật quy định như thế nào về trình tự, thủ tục giải quyết kiến nghị, phản ánh trong hoạt động thanh tra?
Trả lời bạn: Nguyễn Phương Oanh - Vân Hồ - Sơn La
Ngày đăng:  13/05/2024 02:06 CH
Xin cho hỏi, trường hợp nào người khiếu nại được nhờ trợ giúp viên pháp lý trong việc khiếu nại?
Trả lời bạn: Ngô Bảo Lam - Thanh Oai - Tp.Hà Nội
Ngày đăng:  13/05/2024 02:04 CH
Xin cho hỏi, trường hợp nào đơn khiếu nại không được thụ lý giải quyết?
Trả lời bạn: Trương Minh Đức - Lý Nhân - Hà Nam
Ngày đăng:  13/05/2024 02:02 CH
Xin cho biết, những vụ việc tiếp công dân trực tuyến là những vụ việc nào?
Trả lời bạn: Lê Hải Trung - Diễn Châu - Nghệ An
Ngày đăng:  13/05/2024 10:45 SA