...
Đối thoại phòng, chống tham nhũng lần thứ 12 " Vai trò của doanh nghiệp và khu vực tư trong công tác phòng, chống tham nhũng"
Ngày đăng:  23/09/2014 08:20 SA
...
Đối thoại lần thứ 11: “Công tác PCTN ở địa phương, thực trạng và giải pháp”
Ngày đăng:  23/09/2014 08:18 SA
...
Đối thoại lần thứ 10: Đánh giá tác động, hiệu quả của các kỳ Đối thoại về PCTN đối với công tác PCTN tại Việt Nam
Ngày đăng:  22/09/2014 04:54 SA
...
Đối thoại lần thứ 9: Phòng, chống tham nhũng trong quản lý và khai thác khoáng sản
Ngày đăng:  21/07/2014 10:14 SA
...
Đối thoại lần thứ 8: Phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực đất đai
Ngày đăng:  21/07/2014 09:01 SA
...
Đối thoại lần thứ 7: Đối thoại quốc tế về phòng, chống tham nhũng trong giáo dục
Ngày đăng:  18/02/2014 10:08 SA
...
Đối thoại phòng, chống tham nhũng lần thứ 12 " Vai trò của doanh nghiệp và khu vực tư trong công tác phòng, chống tham nhũng"
Sáng 12/11, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Anh và Bộ phát triển Quốc tế Anh tại Việt Nam tổ chức Đối thoại về phòng chống tham nhũng lần thứ 12 với chủ đề : “Vai trò của doanh nghiệp và khu vực tư trong công tác phòng chống tham nhũng”. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và chủ trì hội nghị.
Ngày đăng:  23/09/2014 08:20 SA
...
Đối thoại lần thứ 11: “Công tác PCTN ở địa phương, thực trạng và giải pháp”
Được sự uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, sáng ngày 06/12/2012, Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phối hợp với Đại sứ quán Anh và Đại diện Bộ phát triển Anh quốc tại Việt Nam tổ chức Đối thoại phòng, chống tham nhũng (PCTN) lần thứ 11 về “Công tác PCTN ở địa phương, thực trạng và giải pháp”.
Ngày đăng:  23/09/2014 08:18 SA
...
Đối thoại lần thứ 10: Đánh giá tác động, hiệu quả của các kỳ Đối thoại về PCTN đối với công tác PCTN tại Việt Nam
Ngày 29/11 tại Hà Nội Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Anh và Đại diện Bộ Phát triển Anh quốc tại Việt Nam tổ chức Đối thoại về phòng, chống tham nhũng lần thứ 10 “Đánh giá tác động, hiệu quả của các kỳ đối thoại về phòng chống tham nhũng đối với công tác phòng chống tham nhũng tại Việt Nam”
Ngày đăng:  22/09/2014 04:54 SA
...
Đối thoại lần thứ 9: Phòng, chống tham nhũng trong quản lý và khai thác khoáng sản
Trong quá trình phát triển, chính sách quản lý nhà nước đối với tài nguyên và hoạt động khoáng sản đã bộc lộ nhiều yếu kém, bất cập; chưa đáp ứng yêu cầu về hiệu quả và tính bền vững, còn ẩn chứa nguy cơ cao làm phát sinh tham nhũng, lãng phí tài nguyên quốc gia; ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường sinh thái, tới đời sống của cộng đồng dân cư địa phương.
Ngày đăng:  21/07/2014 10:14 SA